Град се спрема за формирање комуналне полиције

Почетак » Град се спрема за формирање комуналне полиције » Вести » Град се спрема за формирање комуналне полиције
На данашњој седници Градског већа Ваљева прихваћен је сет одлука, који уређује будући рад комуналне полиције у нашем ргаду. Чланови Градског већа прихватили су предлог одлуке о облику и начину остваривања сарадње комуналне полиције и инспекцијских служби града Ваљева, о униформи и ознакама, као  и одлуку о боји, начину означавања возила и опреми комуналне полиције, која ће бити формирана као посебно одељење у оквиру Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове.
 
Овим одлукама, између осталог,прецизирано је да сарадња комуналне полиције и инспекцијских служби обухвата међусобно обавештавање, размену информација, непосредну помоћи, планирање послова и задатака и предузимање заједничких мера и активности. Прописано је да униформа будућих комуналних полицајаца буде тегет плаве боје, а службени аутомобили тамно црвене боје, прописно означени и опремљени за обављање послова из делокруга комуналне полиције.
 
Градско веће дало је сагласност на Правилник о раду Центра за културу којим су уређена права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у овој установи културе и упутио га Скупштини града на разматрање.
 
Програм пословања „Ваљево-туриста“ данас је скинут са дневног реда седнице и враћен овом јавном предузећу на дораду. „Програм овог предузећа није довољно садржајан и свеобухватан, из њега се не види да су оправдана улагања из градског буџета у наведене активности и не стоји оцена која је наведена у програму да ово предузеће доприноси даљој валоризацији туристичке понуде у Ваљеву “, рекао је образлажући предлог, заменик градоначелника Станко Терзић. Он је указао на конкретне примере, грешке и нетачне наводе у програму пословања и нагласио да је потпуно нејасно дефинисано програмом у којој мери ће ово предузеће убудуће учествовати у организацији градских туристичких манифестација, јер је према досадашњим искуствима до сада улога „Ваљево-туриста“ била маргинална. Заменик градоначелника је оценио и то да је неоправдано изостала сарадња овог предузећа са кластером „Ваљево за вас“, јер је основ за добру презентацију свих туристичких потенцијала једног краја, обједињење свих расположивих капацитета којима град располаже и заједничко деловање.  

Leave a Comment