Град Ваљево брине о најрањивијим категоријама становништва

Почетак » Град Ваљево брине о најрањивијим категоријама становништва » Актуелно » Град Ваљево брине о најрањивијим категоријама становништва

Град Ваљево у 2020. години је определио више новца за финансирање програма које реализују удружења, због све квалитетнијих пројеката који су од јавног значаја за грађане Ваљева.  Први конкурси који се расписују почетком године су конкурси из борачко-инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом, за шта је у буџету издвојено 9.800.000 динара. Пошто су у питању најосетљивије групе становништва, Град Ваљево осим што расписује конкурсе најпре за ове пројекте, редовно преко својих служби контролише законитост пословања и оправданост трошења новца за ове намене.

Грађани Ваљева имају право да знају колико локална самоуправа излази у сусрет свим удружењима која са квалитетним пројектима унапређују положај деце и рањивих категорија, па је зато важно истаћи да су нетачне тврдње председнице Удружења „Анђели чувари“ Весне Лазић да је Град ускратио новац за исхрану деце из сиромашних породица.

Истина је да је њено удружење пропустило први конкурс почетком фебруара, који је био расписан за финансирање програма  од јавног интереса, које реализују удружења у области заштите лица са инвалидитетом. Потом је Град расписао још један конкурс у јулу месецу, на који се јавило ово удружење, које је тражило новац за програм у оквиру којег су бесплатни оброци за 35-оро деце, за коју је Управни одбор овог удружења проценио да долазе из сиромашних породица.

Весна Лазић је упутила захтев да се за 35-оро деце одобре бесплатни оброци, а провером је утврђено да петоро деце долази из породица ниског социо-економског статуса. Градска Комисија је одобрила новац за период од јула до краја године, а не како је Удружење тражило за целу годину, јер по закону се програм може финансирати од момента пријаве на конкурс, а не за период пре конкурса. После брижљиве анализе, Град је одобрио средства и за оброке преосталих 30-оро малишана, на упорно инсистирање и молбе Весне Лазић. Из тог разлога је одобрено 600.000 динара, а не 1.046.000 динара, колико је Удружење тражило. „Анђели чувари“ нису могли ни тај износ да оправдају у ревидираном буџету, јер су рачунима за оброке могли да правдају 480.000 динара, колико су на крају и требовали из буџета града.

Битно је напоменути да је председница Удружења „Анђели чувари“ Весна Лазић и одборница у Скупштини града Ваљева и да гласа за буџет града, такође као председница Удружења „Анђели чувари“ склапа уговоре са Предшколском установом „Милица Ножица“, у којој је и сама запослена. А запослена је као васпитач за две предшколске групе, од чега у објекту њеног удружења ради једна верификована група, док друга није верификована. Као председница Удружења она склапа уговор за припрему оброка за 35-оро деце са Предшколском установом у којој сама ради.

О чудном односу између Предшколске установе и „Анђела чувара“ говори чињеница да је без иједног валидног докумета Обданиште отписало дуг Удружења од 258.000 динара. Треба имати у виду да је то новац грађана Ваљева и да је ову незаконитост  утврдио и интерни ревизор у свом извештају од 15.11.2019. Апетити и рад власнице „Анђеле чувара“ и радника Предшколске установе „Милица Ножица“ у исто време,  ишли су дотле да је тражила отпис 600.000 динара, што овога пута није учињено.

Важно је нагласити да у Ваљеву не постоји ниједно приватно обданиште, јер за то нису испунили строге критеријуме, већ су регистровани као дечје играонице. Због свега тога, бринући се за безбедност деце која бораве у објекту, градоначелник Ваљева је наложио инспекцијске надзоре над радом овог објекта, поред редовних инспекцијских надзора, који су законска обавеза инспектора. Грађевинска инспекција је  утврдила да се зграда користи за намену која није утврђена у земљишној књизи одакле је објекат преузет. Дошло је до промене намене таванског простора и исти се користи за организовање креативних радионица. Објекат не поседује употребну дозволу за намену коју обавља. Радови на адаптацији и реконструкцији објекта, инсталација и опрема у истом, као и промена намене објекта су изведени без претходно прибављеног Решења о одобрењу извођења радова.

Такође, приликом провере противпожарне инспекције је утврђено да објекат нема подобност да би радио и наложено је да у одређеном року сви недостаци буду отклоњени.

Град Ваљево издваја 6% из буџета града за социјалну заштиту и  апсолутни је рекордер у Србији у овим издвајањима. О чињеници и људском односу које Град и руководство имају према најрањивијим категоријама становништва, говоре и потврде из ресорних министарстава које Ваљево приказују као пример добре праксе. Због свега, важно је истаћи да град Ваљево улаже велике напоре и новац како за децу и социјално угрожене категорије  и да у овом случају сви пропусти долазе искључиво због неблаговременог поступања председнице Удружења „Анђели чувари“, а никако се новчано не закидају деца из сиромашних породица. Обавеза града је да ову осетљиву област заштити од свих покушаја да се рад са најмлађима сведе на врло уносан бизнис.