Град Ваљево издваја 10 милиона динара за смањење незапослености

Почетак » Град Ваљево издваја 10 милиона динара за смањење незапослености » Вести » Град Ваљево издваја 10 милиона динара за смањење незапослености
Настојећи да ублажи последице кризе и смањи незапосленост, Град Ваљево ће издвојити 10 милиона динара за радно ангажовање 105 лица са евиденције Националне службе за запошљавање, Филијале Ваљево. И то 7 милиона динара за програме у привреди којима се омогућује запошљавање 80 незапослених лица на неодређено време  са евиденције Нaционалне службе запошљавања на подручју града Ваљева, укључујући и запошљавање особа са инвалидитетом. Са три милиона динара субвенционисаће се радно ангажовање 25 приправника – волонтера на подручју града. Циљ је да се што већи број незапослених, суграђана са вишом и високом стручном спремом,  оспособи за самосталан рад у струци и положи приправнички испит. Такође, Град Ваљево настоји да мотивише послодавце да запошљавају особе са инвалидитетом. У односу на прошлу годину, издвојено је 25 % више средстава из градске касе.
 
Средства за ново запошљавање 80 људи на неодређено време, одобравају се за опремање радног места у износу од 80 хиљада динара по једном новозапосленом раднику. За опремање радног места за запошљавање особе са инвалидитетом  одобрава се субвенција у износу од 120 хиљада динара по једном новозапосленом раднику.
 
Споразумом који су потписали градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић и директор Националне службе за запошљавање Владимир Илић биће финансирано 25 незапослених. И то 15 лица са високим образовањем и 10 са вишим образовањем у својству приправника – волонтера, без заснивања радног односа. За време приправничког стажа, приправници-волонтери оствариваће право на новчану помоћ у месечном износу од 10 хиљада динара. Такође, биће им уплаћивани доприноси за осигурање за случај повреде на раду.
 
Право учешћа на конкурсима имаће послодавци којима је законом, односно правилником предвиђено ангажовање незапослених ради обављања приправничког стажа и полагања стручног испита, без заснивања радног односа. Приоритет у одобравању субвенције имаће производња, занатске и стручне услуге као и послодавци који запошљавају особе са инвалидитетом, незапослена оба родитеља, самохране родитеље, незапослене старије од 50 година, дугорочно незапослене и лица у стању социјалне потребе.Ове одлуке ће се спроводити и реализовати преко Националне службе за запошљавање-Филијале Ваљево.

Leave a Comment