Град Ваљево реализује 10 пројеката средствима страних и домаћих фондова

Почетак » Град Ваљево реализује 10 пројеката средствима страних и домаћих фондова » Актуелно » Град Ваљево реализује 10 пројеката средствима страних и домаћих фондова

Европска унија, Савет Европе, Швајцарска агенција за сарадњу и развој са конзорцијумом партнера, Савезно министарство за привредну сарадњу и развој Републике Немачке, Национална алијанса за локални економски развој и Регионална развојна агенција Србије, као и министарства Владе Републике Србије, финансирају десет значајних пројеката у Ваљеву и пружају експертску подршку у њиховој реализацији.

Европска унија је одобрила пројекат „City walk“ у оквиру интер-регионалног Дунавског транснационалног програма. Пројекат се реализује заједно са бројним партнерским градовима из Средње и Југоисточне Европе. Укупна вредност средстава опредељених за град Ваљево износи 150.000 евра, од чега је учешће града 22.500 евра.

Циљеви овог пројекта су смањење емисије штетних гасова, буке, унапређење безбедности и квалитета живота, пешачких зона и стаза, урбане мобилности, повећање интересовања грађана за кретање и очување животне средине. У оквиру овог пројекта град Ваљево ће промовисати нове урбане стазе, биће постављена нова туристичка и друга сигналиазација, лед билборди, а биће организоване и многобројне активности и догађаји са циљем да се повећа свест грађана о значају усвајања здравих стилова живота и кретања, као и о заштити животне средине.

У оквиру програма „Подршка руралном регионалном развоју у Републици Србији“ који финансира Швајцарска агенција за сарадњу и развој (SDC), а спроводи конзорцијум партнера, Niras (Пољска, Данска), Polish rural forum (Пољска) и Partner solution ( Србија), град Ваљево је конкурисао са партнерима Колубарског, Мачванског и Шумадијског округа у изради и аплицирању три пројектне иницијативе – партнерства јавног, приватног и цивилног сектора.

Након завршне оцене евалуатора, подржане су две пројектне иницијативе које ће град Ваљево са партнерима реализовати кроз изабране пројектне активности до јануара 2019. године, и то: Пројекатна иницијатива „ Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа“ и пројектна иницијатива „Унапређење производње и прераде лековитох и ароматичног биља и јагодастог воћа у функцији заустављања миграторних процеса и девастације села“.

За реализацију ове две одобрене пројектне иницијативе, са још три које су такође подржане, донатор је за овај програм обезбедио Фонд за финансирање пројектних иницијатива у износу од 1,62 милиона швајцарских франака.

Трећа пројектна иницијатива града Ваљева са партнерима: „Унапређење туризма у функцији руралног и регионалног развоја на територији Мачванског и Колубарског округа“, од стране евалуатора дата је препорука да се партнери – учесници ове иницијативе, укључе у неке пројектне активности које ће спроводити партнери у Срему и Шумадији, а које су добиле подршку донатора.

Пројекат „Комунална партнерства за одрживи развој“ 2017. године,  спороводи немачко Савезно министарство за привредну сарадњу и развој, а из области екологије за град Ваљево је опредељено 5000 евра. Пројекат „Комунална партнерства за одрживи развој“ бави се различитим приступима за остварење 17 глобалних циљева одрживог развоја на локалном нивоу (добра здравствена брига, обновљива енергија, родна равноправност, смањење неједнакости итд.).На пројекту сарађују локалне заједнице из Немачке и земаља Источне и Југоисточне Европе.

У току је реализација пројекта „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“ који финансира Европска унија. Укупна вредност пројекта је 140.084,14 евра, од чега је вредност донације ЕУ 123.974,46 евра. Град Ваљево, овај пројекат реализује у партнерству са Каритасом Ваљево, Друштвом за церебралну парализу Ваљево и Центром за друштвено економски развој из Јагодине. Пројекат  доприноси успостављању и унапређењу социјалне услуге-помоћ у кући за особе са инвалидитетом. Пројектом је обухваћено 70 корисника ове маргинализоване групе становништва из градског, приградског и сеоског подручја. Циљ је оснаживање особа са инвалидитетом, њихово укључивање у друштвену заједницу и конкретна помоћ стручног особља у процесу превазилажења здравствених и других проблема са којима се свакодневно суочавају и због којих им је квалитет живота на веома ниском нивоу.

У току је реализација пројекта изградње три саобраћајнице и кишне канализације  у Индустријској зони „Стефил“. Радове финансирају град Ваљево и Министарство привреде. Пројекат је изабран по Јавном позиву Министарства о распореду и коришћењу јавних средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину. Укупна вредност пројекта је  35.283.168,44 динара, од чега 50% издваја Министарство и исто толико Град. Завршетком радова на ове три саобраћајнице, створиће се повољнији услови за пословање фирми у Индустријској зони.

Граду Ваљеву су одобрена средства за пројекат „Реконструкција фискултурног блока Економске школе“ са којим је конкурисао на Јавном позиву за пројекте за програм унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 8, који је расписало Министарство привреде. Пројектом ће се у потпуности финансирати реконструкција фискултурне сале, замена пода, нове водоводне, канализационе и електро-инсталације, зидови, изолација, нова столарија. Укупна вредност пројекта износи 9.045.120,00 динара. Град Ваљево за реализацију овог пројекта издваја 5.276.320,00 динара, а Министарство привреде Владе Републике Србије 3.768.800,00 динара.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Владе Републике Србије је финансијски помогао инсталирање јавне расвете на Пећини, а финансираће са четири милиона динара изградњу пешачких стаза у парку Пећина.

За реконструкцију кошаркашког терена на Пећини, Министарство омладине и спорта Владе Републике Србије, одобрило је седам милиона динара.

Канцеларија Савета Европе у Београду је у оквиру заједничког пројекта Европске Уније и Савета Европе “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи” расписала јавни позив за пријаву градских и општинских управа за реализацију пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима.Град Ваљево је одабрана као једна од 20 пилот локалних самоуправа у Србији, којима ће бити пружена експертска подршка у области управљања људским ресурсима.

Пројектом “Јачање структура у локалној самоуправи за подршку микро, малим и средњим предузећима (ММСП)“ који заједнички спроводе Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Регионална развојна агенција Србије (РАС), Ваљево је један од 20 градова обухваћен пројектом. Циљ пројекта је да уз подршку РАС-а и Министарства привреде, град Ваљево ојача капацитете за рад са  привредом и да креира нове мере подршке за привреду на локалном нивоу.