Град Ваљево реализује пројекат „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“

Почетак » Град Ваљево реализује пројекат „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“ » Актуелно » Град Ваљево реализује пројекат „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“

Поводом почетка имплементације пројекта града Ваљева „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“, који финансира Европска унија, у Ваљеву је одржана конференција за новинаре на којој су о значају реализације овог пројекта говорили: Светлана Јанковић Бељански, координатор пројекта и помоћник градоначелника града Ваљева за социјална питања и хуманитарни рад, Јелица Стојановић, координатор пројекта задужена за финансије и начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове и Марко Ђорић, менаџер пројекта из Центра за друштвено економски развој из Јагодине.

Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву”, коју ЕУ финасира са 5.4 милиона евра, а који спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Пројекат Града Ваљева ће трајати  22 месеца, а укупна вредност пројекта је 140.084,14 евра.

Пројекат „Развој одрживих услуга у заједници на подручју Западне Србије“, који Град Ваљево реализује у парнерству са Каритас Ваљево, Друштвом за церабралну парализу Ваљево и Центром за друштвено економски развој из Јагодине, допринеће успостављању и унапређењу социјалне услуге-помоћ у кући за особе са инвалидитетом. Пројектом, који увођењем нових услуга доприноси социјалној инклузији и побољшању капацитета града Ваљева, биће обухваћено 70 корисника ове маргинализоване групе становништва из градског, приградског и сеоског подручја. Циљ је оснаживање особа са инвалидитетом, њихово укључивање у друштвену заједницу и конкретна помоћ стручног особља у процесу превазилажења здравствених и других проблема са којима се свакодневно суочавају и због којих им је квалитет живота на веома ниском нивоу.

„Идеја о пројекту проистекла из потребе за унапређењем услуга намењених особама са инвалидитетом и другим маргинализованим грађанима, Ромима, болеснима лицима, а међу њима нарочито оним особама које живе на ивици сиромаштва. Тако је уз рад заинтересованих актера, пројектна идеја проширена и достигла своје мало веће размере и у квантитативном и квалитативном смислу.На крају се дошло до тога да су главни циљеви на пројекту опредељени у правцу: обезбеђења подршке особама са инвалидитетом да достигну свој пуни потенцијал кроз социјалну инклузију, и да град Ваљево надогради своје капацитете у циљу постизања вишег  нивоа плурализма пружалаца услуга.Такође индирекни циљ је да се обезбеди потпуна примена новог Закона о социјалној заштити кроз плурализам услуга свих пружалаца, успостављањем јаких механизама од стране града Ваљева за набавку, управљање и праћење услуга“ рекла је на данашњој конференцији за новинаре Светлана Јанковић Бељански, координатор пројекта и помоћник градоначелника града Ваљева за социјална питања и хуманитарни рад. Она је додала и то да Услуга помоћ у кући,  коју пружа Каритас Ваљево треба да се обезбеди током  наредних 18 месеци за до 70 корисника – особа са инвалидитетом који живе на подручју града и приградских насеља. Карактеристично је да је услуга квалитативно допуњена услугом вишег физиотерапераута, тамо где се процени да је такав вид подршке кроз услугу  неопходан.

„Друштво за церебралну парализу кроз подршку корисницима у сопственом дому, Клубу и локалној заједници треба да унапреди физичке капацитете корисника и да обезбеди услове кроз додатни ангажман физиотерапеута за повећано укључивања корисника у инклузивне активности у заједници.Центар за друштвено економски развој је задужен за обезбеђење експертизе у развоју социјалне заштите у заједници (троугао: локална самоуправа – пружалац услуга – Центар за социјални рад) и менаџмент пројекта према ЕУ правили“, рекла је између осталог Светлана Јанковић Бељански.

„Ова лица ће сада имати физиотерапеутске услуге, што до сада није био случај. Задатак овог пројекта је да се постигне већа друштвена укљученост угрожених група и старијих особа, нарочито Рома, а међу геронто-домаћицама ће бити и Ромкиње. Град Ваљево је и до сада, а нарочито у 2016. години планирао преко 142 милиона за остваривање права из социјалне заштите. Значајна средства се издвајају, а циљ Града је да се што више укључи особа којима је ова помоћ потребна“, рекла је на данашњој конференцији за новинаре Јелица Стојановић, координатор пројекта задужена за финансије и начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове.

„Идеја је да помогнемо Граду да мотивише што више потенцијалних пружалаца услуга што ће довести и до повећања квалитета услуга. Кроз пројекат ће бити обезбеђене и обуке за пружаоце услуга. Услуга помоћ у кући стартује 1. маја, а оно што планирамо је да уведемо и невладине организације које имају искуства у мониторингу људских права, а која ће помоћи приликом поштовања права корисника“, рекао је Марко Ђорић, менаџер пројекта из Центра за друштвено економски развој из Јагодине.

Ова активност је део пројекта “Подршка Европске уније инклузивном друштву”, коју ЕУ финасира са 5.4 милиона евра, а који спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући  Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова ,  који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области  социјалне  и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs