Град Ваљево у пројекту „City walk“ (Градови за пешаке)

Почетак » Град Ваљево у пројекту „City walk“ (Градови за пешаке) » Актуелно » Град Ваљево у пројекту „City walk“ (Градови за пешаке)

У оквиру Интер-регионалног дунавског транснационалног програма који се финансира из Европског фонда за регионални развој (ЕРДФ) и Инструмента претприступне помоћи (ИПА), одобрен је пројекат „City walk“ односно Градови за пешаке – ка енергетски одговорним местима: оснивање пешачких градова у дунавској регији. Предвиђено је 2,38 милиона евра за сарадњу на оснивању пешачких градова у дунавској регији.

Боље повезана и енергетски одговорна дунавска регија је један од 4 приоритета Дунавског транснационалног програма. Сарадња између партнера на пројекту  подразумева решавање заједничких изазова који се односе на еколошке транспортне системе, са ниским степеном буке, малом производњом угљеника, у циљу доприноса одрживој регионалној и локалној мобилности, модалној интеграцији и интелигентном транспорту.

С обзиром да је главни циљ Дунавског транснационалног програма развој координираних политика и активности у области програма, које ће учврстити обавезе везане за стратегију Европа 2020. ка три димензије паметног, одрживог и инклузивног развоја, конзорцијум од 17 партнера из Словеније, Мађарске, Словачке, Хрватске, Румуније, Бугарске, Чешке Републике, Аустрије и Србије је покренуо пројекат у трајању од 30 месеци (од децембра 2016. до маја 2019.) чије ће активности управо допринети овом стратешком опредељењу ЕУ.

Првом састанку пројектних партнера пројекта „City walk“ који је одржан 7. и 8. фебруара 2017. године у Сегедину, присуствовала је четворочлана делегација града Ваљева на челу са замеником градоначелника Драганом Јеремићем. У саставу делегације су били и начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Александар Вујић Суботић, начелница Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове Тијана Тодоровић  и Ненад Бранковић из Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове. Тиме је започет процес интеррегионалне размене и кооперације која се бави уобичајеним изазовима везаним за побољшање мобилности кроз ефикасно комбиновање различитих видова транспорта у урбаним пределима дунавске регије. Пројекат је усмерен на три специфична циља и то смањење емисије CO2 везане за транспорт, побољшање интегрисаног коришћења одрживих видова транспорта и повећање безбедности градских транспортних мрежа и погодности за живот.

Пројекат „Цитy wалк“ помаже градовима дунавске регије да смање емисију загађивања и буке и да постану боља места за живот, давањем већег значаја улози одрживих облика мобилности у урбаном мешовитом транспорту, а нарочито у активним облицима транспорта – као што је пешачење и вожња бицикла. Да би се то спровело, пројекат је углавном усмерен на побољшање кључних услова за пешаћење кроз израду прецизне методологије која обухвата алате међу којима су и прилагођени интерактивни водичи за осам градова обухваћених пројектом.

У оквиру овог пројекта град Ваљево ће промовисати нове урбане стазе, биће постављена нова туристичка и друга сигнализација, а биће организоване и многобројне активности и догађаји са циљем да се повећа свест грађана о значају усвајања здравих стилова живота и кретања, урбаној мобилности и заштити животне средине.