Градска управа доставила негативно мишљење

Почетак » Градска управа доставила негативно мишљење » Вести » Градска управа доставила негативно мишљење

Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева доставила је негативно мишљење Министарству животне средине и просторног планирања Републике Србије у предмету издавања интегралне дозволе за складиштење опасног отпада на локацији фабрике расхладних уређаја „Горење“,  у коме се наводи да објекат у коме предузеће „Кемис“ д.о.о Ваљево има намеру да складишти опасан отпад са територије Републике Србије, није прошао законом прописану процедуру за адаптацију или реконструкцију, с обзиром на то да је изграђен као складиште опасних материјала које се користе или настају у процесу производње расхладних уређаја фабрике „Горење“ д.о.о Ваљево. Ресорном министарству Градска управа предложила је да одбије захтев овог словеначког предузећа за добијање дозволе за складиштење опасног отпада.
 
У образложењу су наведена негативна мишљења Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Сектора за ванредне ситуације, Одсека за превентивну заштиту ЈКП „Видрак“, Организације потрошача Ваљева, Удружења грађана, а Здравствени центар у свом допису изнео је став да није квалификован за давање мишљења у овој области.
 
„Сматрамо да у наредном периоду проблем прописног одлагања опасног отпада треба да буде решен и да то није спорно осим саме локације складишта. Ми смо свесни да ови опасни материјали постоје, да се одлажу на нерегуларан начин и да ми немамо никакву контролу у путевима тих опасних материјала и зато је став наше локалне управе да што пре та проблематика мора бити регулисана у складу са законским процедурама. Сматрамо да одлање таквих материја треба да буде организовано на строго контролисан начин и да буде ван стамбене зоне, ван централне градске зоне на локацијама које су адекватне за ту намену“, рекао је Алексадар Ранковић, члан Градског већа у изјави новинарима.
 
Иначе, словеначка фирма „Кемис“ тражила је дозволу за годишње сакупљање око 2000 тона опасног отпада са целе територије Републике Србије, као што су органски и халогени растварачи, отпадне боје и лакови, моторна и уља за мењаче, компоненте које садрже живу, антифриз, оловне батерије, акумулатори, цитотоксични и цитостатички лекови, од чега би се у кругу фабрике у Ваљеву складиштило 50 тона отпада на годишњем нивоу. Фирма „Кемис“ одвозила би опасни отпад на даљу прераду у неку од земаља Европске уније. 

 

 

Leave a Comment