Град Ваљево и Општина Уб успоставиле су партнерство у циљу спровођења пројекта “Прилагођавање јавне својине потребама социо-економског развоја ” у оквиру Програма Exchange 5

Почетак » Град Ваљево и Општина Уб успоставиле су партнерство у циљу спровођења пројекта “Прилагођавање јавне својине потребама социо-економског развоја ” у оквиру Програма Exchange 5 » Актуелно » Град Ваљево и Општина Уб успоставиле су партнерство у циљу спровођења пројекта “Прилагођавање јавне својине потребама социо-економског развоја ” у оквиру Програма Exchange 5

У Републици Србији тренутно је у току реализација грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 је намењен градовима и општинама у Србији, као подршка за ефикасно управљање имовином, подршка у стратешком планирању и програмском буџетирању. Главни модалитети подршке су додељивање средстава градовима и општинама путем грант шеме и техничка помоћ.

Програм финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ у Министарству финансија (МФИН), док је СКГО имплементациони партнер.

У оквиру Програма спроводи 18 пројеката укупне вредности 3,5 милиона евра који ће у 48 локалних самоуправа унапредити процес управљања јавном имовином.

Градска управа Ваљево и Општина Уб успоставиле су партнерство у циљу спровођења пројекта “Прилагођавање јавне својине потребама социо-економског развоја ” у оквиру Програма Exchange 5.

Општи циљ овог пројекта је да допринесе локалном социо-економском развоју кроз успостављање ефикасних система управљања јавном својином у граду Ваљеву и Општини Уб.

Овај циљ ће се постићи кроз развој општинских структура за ефикасно и ефективно управљање јавном својином у Ваљеву и Убу, усклађивање система за прикупљање података и управљање својином са законским актима, ИТ решења, процену јавне својине и промоцију локација јавне својине са највећим потенцијалом инвестирања у Ваљеву и Убу кроз студију изводљивости за санацију земљишта и инвестициони каталог.

Након завршетка пројекта, биће унапређен систем управљања јавном имовином у ГУ Ваљево и Општини Уб у складу са важећим прописима а инвеститори и пословна заједница у Ваљеву и Убу ће бити упознати са могућностима улагања у јавну својину.

Циљне групе у пројекту су: запослени у општинским властима из Ваљева и Уба, институције везане за управљање имовином и инвеститоре и пословну заједницу у Ваљеву и Убу. Крајњи корисници су грађани Ваљева и Уба.

Пројекат се реализује у периоду од 21.12.2018. до 20.06.2020. године. Вредност пројекта је 171.816,55 евра, од чега Европска унија финансира 86%, а ГУ Ваљево и Општине Уб доприносе са 14% вредности пројекта.