Градско веће о буџету града за 2014. годину

Почетак » Градско веће о буџету града за 2014. годину » Вести » Градско веће о буџету града за 2014. годину
На данашњој седници Градског већа усвојен је предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2014. годину. Овим предлогом су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година, као и расходи града, планирани у износу од 2.270.000.000 динара и 182.118.000 динара прихода из осталих извора. Жељко Крстић из Одељења за финансије је рекао да су највећи приходи планирани од прихода од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 1.150.220.000 динара.
 
Градоначелник Станко Терзић је рекао да су од 1. јула ступиле на снагу неповољне и рестриктивне мере Владе Србије, због чега је буџет Ваљева у 2013. години смањен за 120 милиона, а буџет за 2014. годину је мањи за 150 милиона динара.
 
„Због тога смо морали равномерно да расподелимо смањења на све кориснике. То се највише одразило код водоснабдевања, где је смањење буџета са 56 на 23 милиона динара. Смањени су буџети и за градску Дирекцију и друштвене делатности. Нисмо смањивали субвенције за запошљавање, пољопривреду и градски превоз. Желели смо да се не запостави развојна, нити социјална компонента. Чак смо и повећали социјална давања, као и буџет Фондације за талентоване ученике и студенте града Ваљева са 13 на 14 милиона динара“, рекао је градоначелник Ваљева.
 
Усклађујући градске oдлуке за изменама закона, предложене су измене Одлуке о локалним комуналним таксама и престанак важења Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта.
Усвојен је и предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, који износи 49 милиона динара. Највише новца биће издвојено за опремање Рециклажног дворишта-20 милиона динара.
 
Градоначелник Станко Терзић је нагласио да су се први пут ове године, програми пословања јавних предузећа пред члановима Градског већа, а касније и одборницима, нашли на крају године, а не као претходних година, у марту. На тај начин ће се спремно ући у нову буџетску годину, што ће омогућити правовремено расписивање јавних набавки и реализацију планираних послова.
 
Дата је сагласност на програм пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ за 2014. годину, као и на програм комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре овог јавног предузећа.
 
Утврђени су и предлози програма јавних предузећа „Водовод“, „Видрак“, „Топлана“, „Полет“ и „Стубо-Ровни“ и управљања сеоским водоводима „Кукаљ“ и „Прскавац“.
 
Размотрен је и предлог Програма коришћења средстава од наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају у 2013. години. Нешто мање од 20 милиона динара је распоређено за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ваљева.
 
 
 

Leave a Comment