Градско веће о цивилној заштити и ангажовању екстерног ревизора

Почетак » Градско веће о цивилној заштити и ангажовању екстерног ревизора » Вести » Градско веће о цивилној заштити и ангажовању екстерног ревизора
Чланови Градског већа утврдили су предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Ваљева. Овом одлуком се утврђују надлежности органа Града, привредних друштава, других правних лица и грађана, свих који учествују у организацији и функционисању цивилне заштите. „На основу ове Одлуке,  Скупштина града Ваљева и градоначелник ће донети низ планских аката којима ће се омогућити функционисање цивилне заштите. Стручне, оперативне, административне и планске послове, обављаће Градска управа за локални развој. Ова Градска управа обављање све неопходне административне послове и за потребе Штаба за ванредне ситуације, а поставиће се и повереници цивилне заштите“, рекла је на данашњој седници начелница Одељења за послове органа града Јелица Пањковић Тешић.
 
„Колико је важно да систем цивилне заштите добро функциониште, показало се за време НАТО бомбардовања, јер уз максимално ангажовање и професионализам, имали смо минималне губитке у људству. Такође, цивилна заштита је веома важна и током ванредних ситуација које смо имали протеклих година, као што су поплаве, али и обилне снежне падавине протекле зиме, када су припадници сектора цивилне заштите дали велики допринос у сузбијању последица, али и у примени превентивних мера“, оценио је овом приликом градоначелник града Ваљева Станко Терзић.
 
На данашњој седници, између осталог, утврђен је и предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2012. годину, а чланови Градског већа утврдили су и предлог решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допуни правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове.

Градско веће је донело закључак да се не прихвате амандмани поднети на предлоге одлука о усклађивању оснивачких аката: ЈКП „Водовод“, ЈКП „Видрак“, ЈКП „Топлана“, ЈКП „Полет“, ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“,  ЈИП „Радио-Ваљево“, као и на нацрта анекса уговора о организовању  ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“.  

 

 

Leave a Comment