Градско веће о другом ребалансу буџета

Почетак » Градско веће о другом ребалансу буџета » Актуелно » Градско веће о другом ребалансу буџета

На данашњој седници Градског већа прихваћен је предлог измена и допуна буџета за 2016. годину- други ребаланс. Планирани приход је 2.740.699.933 динара и 235.139.739,99 динара из осталих извора буџетских корисника, што је за 28 милиона динара више у односу на укупна планирана средства у 2016. години.

Начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Александар Вујић Суботић је, образлажући предлог ребаланса, саопштио најзначајније корекције у прерасподели средстава. Он је истакао да су плате остале на нивоу који је планиран буџетом у 2016. години.

„Корекција је извршена у правцу прерасподеле средстава код оних буџетских корисника који су имали вишак, а тамо где је фалило, кроз овај ребаланс смо надоместили недостајућа средства. Неке од најбитнијих корекција су увећана средства за одборнички додатак за 650.000 динара због повећаног броја скупштинских заседања. Повећана је и позиција за накнаду штете и износи 3.200.000 динара, јер смо проценили да ћемо до краја године имати још пет седница Скупштине. Средства су повећана за чланарину у НАЛЕД-у и СКГО-у у износу од 850.000 динара. На позицијама градских управа корекције су вршене на позицијама текућих поправки, сталних трошкова, набавке материјала. За предшколско образовање, што је нама веома важно, извршене су корекције на позицијама јубиларних награда, сталних трошкова, превоза предшколаца, намирнице за припремање хране, зграде, грађевински објекти, замена столарије, машина и опрема, а све у складу са повећањем капацитета за смештај деце у Предшколској установи. Додатна средства су обезбеђена за школу „Илија Бирчанин“ Ставе, за трошкове грејања Економске школе „Ваљево“, учешће Града у набавци камиона за Техничку школу, за обуку ђака, реконструкција степеништа Медицинске школе и учешће у трошковима процене игрожености плана спасавања и заштите од пожара Пољопривредне школе.

Код програма социјалне заштите увећана су средства за једнократну помоћ и посебну новчану помоћ и на име финансирања активности подстицаја рађања деце. У области културе су обезбеђено је 3,5 милиона динара за снимање филма „Врати се, Зоне“ у старој чаршији Тешњару и град Ваљево је подржао овај пројекат. Планирано је прикључење Библиотеке на топловод, опремање билетарнице Центра за културу. За програм развоја спорта и омладине су додатна средства опредељена за сталне трошкове Установе „Валис“ и за дотације спортским организацијама. Најзначајнија смањења ће се извршити на позицијама које се неће реализовати, а то је Дом војске са 10 милиона и градске Дирекције 23 милиона динара“, рекао је Александар Вујић Суботић.

Прихваћен је предлог измене програма пословања и комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, због гашења овог јавног предузећа и његове трансформације у одељење локалне самоуправе.

Поскупљење воде и канализације од 1. октобра у Ваљеву, у висини од 15% је неопходно, да се не би угрозило пословање ЈП „Водовод-Ваљево“, рекао је Ђорђе Милановић, директор овог јавног предузећа. Он је нагласио да ће и након поскупљења, кубик воде у Ваљеву и даље бити најјефтинији у Србији. На прелог члана Градског већа Борисава Радојичића, од овог поскупљења биће изузети корисници на сеоском водоводу „Прскавац“ и цена кубика воде са овог водовода ће остати 110 динара.

На данашњој седници је прихваћена Одука о већем обиму права породице са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце. Овом одлуком се регулишу права на новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године живота детета, у износу од 10.000,00 динара месечно, право на новчану исплату од 20.000 динара породиљама које су родиле дете 1. или 14. јануара, као и право на накнаду трошкова боравка деце у ПУ „Милица Ножица“ и финансијска подршка за подстицање рађања деце.

Изменама Одлуке о финансирању трошкова вантелесне оплодње, право ће имати парови који су на терет обавезног здравственог осигурања имали не два, већ три покушаја. Овим изменама се смањује старосна граница са 45 на 43 године старости жена које се укључују у процес вантелесне оплодње.

Изменом Одлуке о предшколским установама на територији града Ваљева је у мрежу ових установа укључен и објекат Удружења „Анђели чувари“, у коме се остварује припремни и предшколски програм.

Усвојен је и предлог о разрешењу директора ЈКП „Полет“ Ваљево Драгана Бранковића, због губитака у пословању.

Градско веће је прихватило споразум о висини накнаде штете између града Ваљева и смењених директора јавних предузећа и установа и то „Топлане“ Ивка Стојковића, „Видрака“ Јанка Гагића и Центра за културу Слађане Марковић. Овим бившим директорима, који су разрешени на седници Скупштине града Ваљева 2014. године, на име незаконитог решења о разрешењу биће исплаћено: Ивку Стојковићу 306.831, Јанку Гагићу 1.598.165 и Слађани Марковић 1.257.120 динара.