Градско веће о Фонду за заштиту животне средине и безбедности саобраћаја

Почетак » Градско веће о Фонду за заштиту животне средине и безбедности саобраћаја » Вести » Градско веће о Фонду за заштиту животне средине и безбедности саобраћаја
Чланови Градског већа Ваљева су на данашњој седници разматрали извештај о коришћењу средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине у 2013. години, као и измене програма овог Фонда за 2014. годину. У 2013. години је планирани скоро 35 милиона динара, а утрошено је 14.400.000 динара. Остатак новца је пренет у 2014. годину, јер Република Србија није измирила своје обавезе за опремање Рециклажног дворишта у Ваљеву.
 
Због поплава које су у мају ове године погодиле Ваљево, планирани новац није утрошен ни у 2014. години, па је тако са првобитних 49 милиона, буџет Фонда промењен на 20 милиона динара.
 
Градоначелник Ваљева Станко Терзић је изразиo наду да ће у 2015. години бити реализован укупан износ планираних средстава која се већ две године преносе, с циљем унапређења стања животне средине на територији Ваљева. Контрола квалитета ваздуха, мерење нивоа комуналне буке, програм управљања Заштићеним природним добром “Клисура реке Градац”, израда пројектне документације за изградњу визиторског центра уз водоток реке Градац, изградња система за експлоатацију и коришћење геотермалних вода за потребе Здравственог центра Ваљево, конторла квалитета ваздуха, уклањање дивљих депонија, набавка типизираних посуда за одлагање смећа за ЈКП “Видрак”,довршетак радова на Трансфер станици и Рециклажном дворишту, наставак радова на топлификацији града, као и учешће за Регионалну депонију су програми финансирани у 2013. и 2014. години.
 
Због усклађивања са прописима усвојена је одлука о изменама статута Установе за физичку културу “Валис”. Дата је сагласност Дому здравља за издавање хола и чекаоница за постављање рекламних паноа, чији садржај мора бити у складу са Законом о здравственој заштити.
 
Измењен је и допуњен Програм коришћења средстава од наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају. Овај програм за који је планирано 24.500.000 динара предвиђа поправљање инфраструктуре у функцији побољшања безбедности саобраћаја и инсталације видео надзора, набавке два аутомобила за Полицијску управу. Председник Комисије и члан Градског већа Добросав Јанковић је нагласио да је недавно почела контрола саобраћаја на раскрсници улица Карађорђева и Синђелићева, путем видео камера, као и да је комплет опремљена соба за видео надзор у Полицијској управи Ваљево.
 
Градоначелник Станко Терзић је апеловао на возаче да поштују саобраћајне прописе, јер је утврђено 20 пролазака кроз црвено светло у првим данима коришћења видео надзора на овој најфреквентнијој раскрсници у граду.
 
Комисија за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева је добила нове чланове- Весну Вучићевић, запослену у Градској управи за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, Ану Савковић, директорку ОШ “Нада Пурић” и председницу Актива основних школа, као и Милана Симића из Полицијске управе Ваљево.

Leave a Comment