Градско веће о изменама систематизације

Почетак » Градско веће о изменама систематизације » Актуелно » Градско веће о изменама систематизације

 

Предлог решења о давању сагласности о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове била је једина тачка дневног реда данашње седнице Градског већа.

На почетку седнице, градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је честитао избор новим члановима Градског већа- aдвокату Драгани Терзић и информатичару Дамјану Цветковићу и констатовао да у складу са измењеним Статутом града Ваљева, Градско веће од сада има 11 чланова.

Нови чланови Дамјан Цветковић и Драгана Терзић

Нови чланови Дамјан Цветковић и Драгана Терзић

Начелница Градске управе за друштвене делатности Јелица Стојановић је образложила да је  измена систематизације Управе којом руководи неопходна, јер је данас ступила на снагу Одлука о престанку рада Градске дирекције.

„Послове Дирекције преузима Градска управа за друштвене делатности и збг тога је било неопходно да се систематизују радна места, да се преузму запослени. Што се тиче друге Градске управе, није било потребе да се мења систематизација, јер за запослене који прелазе у ту Управу постоје радна места, која су упражњена и на која се они, према својој стручној спреми, могу распоредити. Иако смо најављивали да ће до 1. децембра бити донета нова систематизација радних места, ми смо из Министарства за државну управу и локалну самоуправу добили препоруку да се због неусвајања каталога радних места и даље примењују постојеће систематизације, али је крајњи рок до када ће бити усвојен каталог и нове систематизације, 31. децембар“, рекла је Јелица Стојановић.

Седница Градског већа 29. новембра 2016.

Седница Градског већа 29. новембра 2016.