Градско веће о изменама у Фонду за заштиту животне средине

Почетак » Градско веће о изменама у Фонду за заштиту животне средине » Вести » Градско веће о изменама у Фонду за заштиту животне средине
Веће је усвојило и измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева. Изменом и допуном обухваћена су три пројекта.
 
Пројекат „Извођења грађевинских радова за наменске просторије центра за рециклажу Завода за јавно здравље Ваљева, који је у износу од 1.500.000,00 динара био обухваћен Програмом коришћења средстава овог Фонда у 2010. години, али због недовољног прилива средстава није реализован у тој години, већ је пренет у 2011. годину у делимичном износу од 920.000,00 динара. Овом изменом је обухваћена разлика између средстава планираних у програму за 2010. годину (1.500.000,00) и Програму за 2011. годину (920.000,00).
 
За пројекат „Наставак радова на топлификацији града: нереализовани пројекти Програма за 2010. годину и друге активности“, предвиђено је увећање првобитно планираних средстава са 25.000.000,00 на 37.000.000,00 динара.
 
Град Ваљево је у јулу месецу 2011. године закључуио уговор са Министарством за животну средину, рударство  и просторно планирање о суфинансирању пројекта „Изградња и опремање Рециклажног центра“. Пројекат није био уврштен у Програм за 2011. годину, јер је уговор закључен након усвајања Програма. Износ од 420.000,00 динара, колико је данас усвојено на седници Градског већа, заједно са средствима добијеним преко Министарства, омогућиће завршетак фазе узраде техничке документације и фазе припремних радова и изградње Рециклажног центра.
 
Градско веће Ваљева је на данашњој седници је усвојило мишљење да Управни одбор Јавног предузећа за управљање и коришћење Регионалног вишенаменског хидросистема Стубо –Ровни „Колубара“ може овластити Миодрага Марковића за депоновање потписа, у сврху располагања средствима, као и за заступање, представљање и потписивање у име предузећа.
 
Градско веће је дало сагласност на одлуку ЈКП „Водовод“ о покретању поступка за јавну набавку послова на асфалтирању после реконструкције, отклањања кварова и асфалтирања приступног пута на Дивчибарама.

Leave a Comment