Градско веће о извршењу буџета

Почетак » Градско веће о извршењу буџета » Вести » Градско веће о извршењу буџета

 

Разматрање извештаја о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-септембар 2012. године била је прва тачка дневног реда данашње седнице Градског већа Ваљева. Градоначелник Ваљева Станко Терзић је рекао да се органи града домаћински односе према буџету.
 
„Реализација буџета у овом периоду je добра, Град је потпуно ликвидан и нема заосталих обавеза према јавним предузећима и добављачима“, рекао је градоначелник Ваљева Станко Терзић.
 
Начелник Одељења за финансије Жељко Крстић је образложио да су за финансирање расхода и издатака буџета града Ваљева за 2012. годину планирани приходи, примања и пренета неутрошења средства у укупном износу од 2.309.700.000 динара. У периоду од 1. јануара до 30. септембра приходи и примања су реализовани у износу од 1.713.907.998,03 динара, односно 74,20% у односу на план. По Одлуци о буџету за 2012. годину планирани су укупни расходи и издаци од 2.309.700.000 динара. У периоду од 1. јануара до 30. септембра расходи и издаци су реализовани у износу од 1.487.784.244, 34 динара, односно 64,41% у односу на план.
 
Утврђене су и измене програма рада ЈКП „Топлана Ваљево“- први ребаланс, којим је програм усвојен на прошлој седници Већа измењен, због додатне корекције цена грејања. Како је објаснио градоначелник Станко Терзић, пре два дана је Влада Србије издала Уредбу којом је регулисала распоне цена грејања топлана у Србији, које се могу кретати од 83,35 до 113,35 динара по квадратном метру. Из тог разлога се првобитно поскупљење грејања у Ваљеву коригује са 10 на 15%, јер би са 10% скупљим грејањем, цена у Ваљеву износила 82,15 динара што је мање од распона цена које су прописане Уредбом Владе Србије.
 
Заменик градоначелника Драгољуб Крстић је рекао да ће се са низом рестриктивних мера предузетим у протекла два месеца и драстичним мерама које следе, ублажићити ова ситуацију, јер је “Топлана“ 1. јула била у губитку 120 милиона динара.
 
“ Сваки даљи наставак рада по досадашњем систему довео би до парализе „Топлане“ и нарастања дуга. Јавност треба да зна да je сада законом забрањено да се из буџета покривају губици јавних предузећа. Једино у случају банкрота предузећа, оснивач мора да сноси одговорност“, објаснио је заменик градоначелника Драгољуб Крстић.
 
Помоћник градоначелника Селимир Манојловић је рекао да је стање у „Топлани“ сложено и да градско руководство тражи начин како са новом ценом обезбедити грејање у овој грејној сезони.
 
Чланови Градског већа су потом усвојили сет амндмана поднетих на предлог одлука о локалним и комуналним таксама, градским административним таксама и накнадама за коришћење грађевинског земљишта. Овим амандманима су прецизиране могућности плаћања и ослобађања од плаћања ових такси.
 
На данашњој седници Градског већа прихваћено је решење о престанку мандата начелника Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне делатности Драгане Ђенић, која је поднела оставку на ово место.
 
Градоначелник Станко Терзић се захвалио Драгани Ђенић на доброј сарадњи и ревносном, одговорном и професионалном обављању послова. Градоначелник је истакао њен рад и као координатора два пројекта- адаптације Ургентног центра и Дома здравља, у оквиру Програма подршке грађевинској индустрији Владе Србије, као и недавно преузето координирање радова на екстеријеру Дома војске.
 
За вршиоца дужности начелника постављена је Милена Ђуричић, дипломирана правница из Ваљева. Рођена је 1961. године у Ваљеву где је завршила Ваљевску гимназију и Правни факултет у Београду 1987. године. До сада је обављала послове референта за правна питања и директора сектора за правне и опште послове у трговинском предузећу „Дива“ Ваљево, имовинске послове у општини Мионица (1997-1998. године). Од 1998-2004. године је правни руководилац у ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица, а од 2004-2008. године обавља послове начелника Општинске управе Мионица.
 
Чланови Градског већа су се сагласили да је потребно отпочети геолошка истаживања, ради утврђивања расположивих геотермалних вода на локацији Паунске бање у селу Пауне. Начелница Градске управе за друштвене делатности, имовинске и инспекцијске послове Јелица Стојановић је образложила ову одлуку са потребом да се након добијања релевантних података о геотермалним капацитетима три извора и квалитету воде, утврди оправданост улагања у изградњу Паунске бање. Иницијативу за ове активности су поднели представници Месне заједнице Пауне, због постојања више термалних извора које користи локално становништво. Због повољних геолошких и хидрогеолошких услова, као и искуствима на сличним теренима у непосредној околини, претпоставља се да се на овом локалитету могу захватити веће количине квалитетне и лековите воде.
 
Према програму коришћења средстава од наплаћених казни за прекршаје у саобраћају у 2012. години, утврђена је намена и расподела новчаних средстава која припадају буџету града Ваљева, у висини од 30% наплаћених новчаних казни. Укупан износ је 12.714.359,59 динара.
 
Овом расподелом, ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ добила је 7.034.930,74 динара за поправку инфраструктуре (градских саобраћајница, општинских и некатегорисаних путева) у хоризонталну сигнализацију у зони седам оснвних и пет средњих школа.
 
Полицијској управи у Ваљеву додељено је 1.911.200,00 динара за набавку опреме за рад. За израду „Студије унапређење беубедности саобраћаја у зонама школа“, набавку кишних кабаница за 700 ђака првака и активности на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања и превентивно-промотивним активностима из области безбедности саобраћаја, опредељено је 1.185.000,00 динара.
 
Аутобуским превозницима „Ласти“ и „Европа бусу“ додељено је 181.645,48, односно 74.380,63 динара као разлика додељеног износа по програму за 2011. годину за набавку 9, односно 6 уређаја за аутоматску продају карата у возилима и исто толико уређаја за праћење возила.
 
За пољопривреднике је планирано 200.000,00 динара и то за набавку 100 ротационих светала за тракторе и превентивно-промотивне акције.
 
За Комуналну полицију опредељено је 66.000,00 динара и то за набавку опреме за рад, као и 150.000,00 динара за рад Комисије и тела за координацију.
 
Веће је дало сагласност на одлуку ЈКП „Видрак“ о покретању поступка јавне набавке велике вредности као и о одбијању сета решења Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
 
 

 

 

Leave a Comment