Градско веће о кредиту Топлане

Почетак » Градско веће о кредиту Топлане » Вести » Градско веће о кредиту Топлане
Градско веће Ваљева данас је утврдило предлог одлуке о давању подршке ЈКП „Топлана-Ваљево“ за коришћење средстава КfW програма, намењених за рехабилитацију предузећа за даљинско грејање у Србији. У овој четвртој фази програма КfW, немачке финансијске организације са којoм је споразум о зајму потписала Република Србија,  ваљевско  јавно предузеће ће конкурисати за кредит за набавку новог 50 мW котла, постављање вреловодне мреже и изградњу подстаница.
 
На данашњој седници Већа, директор ЈКП „Топлана Ваљево“ Драган Деспотовић и начелник Одељења за локани развој, привреду и комуналне послове Зоран Васић појаснили су да је гаранција града неопходна за добијање овог кредита, али да не обавезује град било каквим финансијским, или хипотекарним сопственим средствима. Директор Деспотовић је нагласио и да је кредит веома повољан, јер ће Топлана бити обавезна да га врати Републици Србији у року од 12, 5 година, са грејс периодом од 2,5 година и годишњом каматом од два одсто. Такође, повољност је што је Министарство финансија дало мишљење да роба која се увози за програм, буде ослобођена плаћања увозних дажбина, а увоз и промет добара и услуга у оквиру програма, биће ослобођени плаћања ПДВ-а.
 
Чланови Градског већа су одбили као неосноване и неблаговремене приговоре грађана на решење градоначелника којим се одбија промена статуса привремених монтажних објеката у сталне пословне објекте на државном грађевинском земљишту на углу Синђелићеве и Карађорђеве улице. Одбијена је и жалба Биљане и Бојане Јовановић на дозволу за рушење привременог монтажног објекта за обављање угоститељске делатности на локацији поред „Лукоилове“ бензинске пумпе, јер су њихови захтеви неосновани.

Leave a Comment