Градско веће о плану хитне санације од поплава

Почетак » Градско веће о плану хитне санације од поплава » Вести » Градско веће о плану хитне санације од поплава
План врсте и обим радова дефинисаних програмом хитне санације објеката инфраструктуре и водотокова од елементарних непогода – поплава на територији града Ваљева ЈП „Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, данас је усвојен на седници Градског већа и упућен Скупштини града на изгласавање. Процењена вредност радова је 127.441.108 динара.
 
Заменик градоначелника Ваљева Жарко Ковач је рекао да је овим планом детаљно прецизиран обим радова који су потребни, како би се хитно санирале штете од поплава на територији Ваљева.
 
Драган Јеремић, директор градске Дирекције појаснио је да су планом предвиђена већа средства него што је то опредељено у буџету града, али да је то реалност и доказ да без помоћи државе неће бити могуће до краја урадити овај велики посао.
 
Јеремић је истакао да су у овом тренутку хитни радови на санацији мостова, јер захтевају дуго време за пројектовање и изградњу.
 
Члан Градског већа Милојко Пантић је похвалио градске службе и Дирекцију, јер су хитно обрадиле, припремиле документацију за санацију и отпочеле са неким радовима. Поставио је питање да ли ће се и када решити суштински проблеми, који су у надлежности државе. Нагласио је неопходност санације регионалног пута за Лозницу, због чега се користи обилазни пут преко Суве чесме, који се услед тешког теретног саобраћаја сваким даном све више уништава. Пантић је истакао и хитност санације корита реке Колубаре. 
 
Заменик градоначелника Жарко Ковач је рекао да због кашњења lex specialisa, није могуће кренути одмах са радовима.  „У случају редовних процедура, санације неће бити хитне“, рекао је Ковач. Он је информисао чланове Градског већа да су „Србија воде“ наложиле предузећу „Ерозија“ да изврши заштиту обале Колубаре, делимично су уклоњени наноси и рашчишћено је корито реке. Што се тиче реконструкције регионалног пута за Лозницу, проблем је што Предузеће за путеве Србије не дозвољава да се прекопа регионални пут, како би Електродистрибуција Ваљево изместила каблове који су почупани у поплавама. Путари траже бушење испод пута и корита реке, што много поскупљује радове и онемогућава да се хитно уради санација пута.
 
Усвојен је и предлог Одлуке о изради плана генералне регулације за део насељеног места Горња Грабовица. Начелница Одељења за урбанизам Јасна Алексић је објаснила да је Ваљево изабрано као једна од 20 општина, у оквиру пројекта ОЕБС мисије у Србији „Техничка подршка за инклузију Рома“, који финансира Европска унија.
 
Град Ваљево је пренео права јавне својине на две трафо станице у кругу Индустријске зоне бившег „Стефила“ на „Електросрбију“ д.о.о. Краљево, јер сам град нема овлашћења да одржава и прикључује на електро-енергетске објекте.
 
На трајно коришћење Министарству унутрашњих послова- Сектору за ванредне ситуације је пренето 37 противградних ракета ТД-6Б, без накнаде, за потребе противградне заштите на територији града Ваљева.
 
Као допуна дневног реда, на данашњој седници Градског већа нашла се и измена Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката  у области јавног информисања, који се финансирају и суфинансирају из буџета града Ваљева. На основу захтева одборника на јучерашњој седници Скупштине града Ваљева, у одлуку су уврштене и дневне и периодичне новине, поред електронских медија и интернет портала. Одлука је измењена и у погледу састава чланова Комисије, која у свом саставу треба да има председника и четири члана, од којих су два члана из редова независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса. 

Leave a Comment