Градско веће о плану за Бранковину, Радио Ваљеву, јавним паркиралиштима

Почетак » Градско веће о плану за Бранковину, Радио Ваљеву, јавним паркиралиштима » Вести » Градско веће о плану за Бранковину, Радио Ваљеву, јавним паркиралиштима
Предлог Плана генералне регулације за део насељеног места Бранковина усвојили су чланови Градског већа на данашњој седници. Овај план је прошао све законске процедуре и пред одборницима Скупштине града Ваљева ће се наћи на првој наредној седници. “Циљ Плана је био успоставити равнотежу између свих елемената који су заступљени у Бранковини. То су културно-историјско наслеђе и туристички потенцијал и омогућити становницима да обављају своје активности на начин који доликује у 21. веку”, рекао је Бранислав Ранковић, из Одељења за урбанизам.
 
Модел и метод приватизације Јавног информативног предузећа “Радио Ваљево”, као и сагласност на измене и допуне програма пословања овог медија за 2015. годину су се такође нашле на дневном реду данашње седнице.
 
У име обрађивача, ову одлуке је образложила Јелица Пањковић Тешић, начелница Одељења за послове органа града Ваљева:
 “Ово предузеће се налази дужи низ година у поступку приватизације, али ниједан од тих покушаја приватизације није успео. 2014. године је донет нови Закон о приватизацији где је прописано да оснивач треба да донесе одлуку о моделу и методи приватизације, зато што се ради о јавној својини. Вредност Радио Ваљева је утврђена са стањем 31. децембра 2013. године и она је 175.000 динара. До те вредности се дошло када се укупна пословна имовина умањила за обавезе према држави и повериоцима. Поступак се мора окончати до краја јуна 2015. године.”
 
Заменик градоначелника Жарко Ковач је рекао да је капитал Радио Ваљева процењена на 3.021.000 динара, а обавезе према држави и добављачима су 2.850.000 динара. 
“Држава је умањила вредност предузећа за обавезе и тиме учинила погодност ономе ко купује да не би морао да прво плати 3.021.000 и 2.850.000 динара обавеза, тако да би предузеће коштало много више. На овај начин се олакшава куповина ономе ко купује”, рекао је Жарко Ковач.
 
У складу са Студијом пракирања за централну зону Ваљева, измењена је Одлука о јавним паркиралиштима. У име обрађивача, Одлуку је образложио Светислав Петровић, самостални стручни сарадник за саобраћај и саобраћајну инфраструктуру.
 
“Два паркиралишта прелазе из плаве у црвену зону и то су паркиралиште у улици Владе Даниловића од Др Пантића до Карађорђеве улице и паркиралиште у Чика Љубиној од Вука Караџића до пешачке зоне. Девет паркиралишта прелази из зелене у плаву зону, а у зелену зону ће бити додата паркиралишта у Нушићевој улици и у улици Мајора Илића у оквиру парка “Јадар”. Црвена зона би имала 130 места, плава зона 1700, а зелена зона око 300 места. Ми смо кренули постепену наплату по зонама и задржавамо режим да се не наплаћује паркирање у зеленој зони. Од 2008. до 2014. године се укупан број возила повећао за 6% и самим тим су се повећали захтеви за паркирањем у централним зонама града. “
 
Чланови Већа су прихватили да се ангажује ревизор за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева за 2014. годину. Отуђење непокретности из јавне својине је образложено као намера Града да један број објеката отуђи, а да новац усмери у изградњу неког од капиталних објеката. На данашњој седници је усвојен предлог да се продају објекти у улици Војводе Мишића 50, као и три пословна простора у Прешерновој улици.
 
Приступање реконструкцији фудбалског стадиона на Пећини образложено је потребом да се санирају штете на овом објекту, које су настале у прошлогодишњим елементарним непогодама. Драган Jеремић, директор градске Дирекције, коме су поверени инвеститорски послови, рекао је да је Фудбалски савез Србије одвојио средства за реконструкцију стадиона у Западној Србији. “За “Пећину” је ФСС одвојио 5 милиона динара, а штета у целокупном парку “Пећина” се процењује на 100.000 евра. Ми морамо приступити покривању трибина, јер је то први услов да се тај стадион колико-толико заштити. Све хаварије које су се дешавале, настајале су због тога што тај стадион прокишњава. Ако се ово не уради, зтај стадион ће бити трајно оштећен”, рекао је Јеремић.
 
Одређивање локације за изградњу амбуланте у Дивцима и прибављање потребних дозвола је обавеза града Ваљева, јер је досадашња амбуланта уништена у поплавама и клизиштима у мају прошле године. У складу са Уредбом о утврђивању државног програма обнове у сектору здравства, предвиђена је изградња амбуланте од стране државе, а потом пренет Министарству здравља и Дому здравља Ваљево на коришћење.
 
План консолидације Јавног комуналног предузећа “Топлана” Ваљево дао је одређене резултате и извршене су обавезе према предузећима где је било дугова. “Када је донет предлог, утврђено је да и запослени носе део обавеза. Након последњег смањена плата запосленима у јавном сектору за 10%, запосленима у ЈКП “Топлана” зараде су смањене за 20 и више посто. Овим изменама Плана консолидације предлажемо да суспендује тај део који се односи на умањење зарада запослених”, рекао је заменик градоначелника.
 
Измењени су правилници две Управе, како би се послови ускладили са законским прописима.
 
“Овим изменама нема повећања броја извршилаца и пријема нових радника. Два су разлога за доношење измена. Један је усклађивање са Одлуком о градским управама која је мењана, где су послови саобраћаја, безбедности саобраћаја и јавног превоза пренети на Одељење за локални развој. Они су до сада били заједно са инспекцијским пословима, што је у сукобу интереса, јер саобраћајна инспекција треба да конторлише оно што су послови саобраћаја. Због усклађивања са Законом о пореском поступку, предвиђено је да се послови контроле законитости и благовременог обрачунавања и плаћања изворних прихода обављају у Одељењу за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода. Један део тих послова је и до сада рађен. Наплата боравишних такси је рађена у Комуналној инспекцији, а Законом је прописано да сада припада Одељењу за наплату изворних прихода. Прописано је радно место за испуњавање законске обавезе у погледу пописа и утврђивања стања непокретности и уопште управљања имовином. Да бисмо то ново место попунили запосленим који већ ради у Управи, ми смо извршили рационализацију. У Одељењу за имовинске послове је било предвиђено пет извршилаца око решавања имовинских односа, а сада смо смањили број извршилаца на четири”, образложила је ову измену начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Јелица Стојановић.
 
“Поред усклађивања са преузимањем послова безбедности саобраћаја, друга промена се односи на радно место управљања пројектима. Систематизовали смо радна места и у складу са Законом о планирању и изградњи и тичу се послова регистратора и административних послова. Последња измена се односи на ефикаснији рад у оквиру Одељења за заједничке послове и потребама које су се јавиле у том Одељењу, а тичу се усклађивања обавеза везаних за одржавање, послова портира и возача”, објаснио је измене систематизације у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове начелник Александар Вујић Суботић.
 
 
 

Leave a Comment