Градско веће о порезима за 2016.

Почетак » Градско веће о порезима за 2016. » Вести » Градско веће о порезима за 2016.
На данашњој седници Градског већа је утврђен предлог Плана генералне регулације „Запад“, који обухвата подручје МЗ Брђани, од улица Јакова Ненадовића до КП дома и од касарне „Кадињача“ до Улице Селимира Ђорђевића.
Урбаниста из градске Дирекције Виолета Петровић је рекла да се доношенем овог плана стварају услови за ревитализацију постојећих објеката и успостављају се правила за будућу изградњу.
Данас је прихваћен предлог о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији града Ваљева. Заменик градоначелника Жарко Ковач је рекао да се ради о незнатном повећању у пет градских зона, али и о умањењу за поједине категорије објеката и зоне.
У 2016. години ће цена квадратног метра станова бити од 84.843 у првој до 66.210 динара у трећој зони (у четвртој и петој зони нема станова). За куће ће бити од 52.802 до 14.343 динара у петој зони.
Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода постићи ће се да се повећа квалитет пружања комуналних услуга, образложена је ова одлука која се нашла пред члановима Градског већа.
Изменама и допунама, Одлука о јавном превозу путника је усклађена са одредбама које се односе на такси превознике, а надлежност око спровођења ове одлуке је поверена Градској управи за локални развој. Поред осталих измена, уведена је и обавеза постављања кровне ознаке на такси возила.
У списак сталних манифестација у области културе и спорта од значаја за Ваљево су увршћене три манифестације: Абро Фест, Меморијални шаховски турнир „Селимир Манојловић“ и Меморијални рукометни турнир „Никола Јевремовић Гужва“, док је промењен назив „Јуниорског кошаркашког турнира Лука Станчић“ у Јуниорски кошаркашки турнир.
Измењена је и Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца у делу који се одоси на особе са инвалидитетом, које могу од сад уводити псе водиче у лифт стамбене зграде заједно са осталим корисницима. У укупан број паса који је одређен одлуком, не урачунава се пас водич. Уведена је и обавеза се на улазним вратима станова у објектима колективног становања истакне табла о држању пса.
Промењен је оснивачки акт Апотеке „Ваљево“, како би се ускладио са одлуком да се у селу Ставе отвори апотека.
Одлуком о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају усклађена је ова одлука са законским изменама и због истека претходног петогодишњег уговора са превозницима.
Отуђење непокретности у Индустријској зони града Ваљева односи се на велику халу која због своје величине није била продата. Одлучено је да се ова хала сада подели на три мање целине које ће се понудити на продају.
Утврђене су погодности за плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, које се односе на земљиште бившег „Ремонта“, где ће компанија „СтопШоп9“ градити ритејл парк, на 6.484 квадратна метра, који ће запослити 90 радника.
Заменик градоначелника Жарко Ковач је рекао да ће Град на име доприноса, попут пореза на имовину, на зараде и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у буџет инкасирати 5.388.305 динара, тако да је одобрено умањење доприноса за 20%, што је 2.421.187 динара.
Начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Александар Вујић Суботић је рекао да на овај начин Град излази у сусрет инвестититорима, што ће допринету запошљавању суграђана, али и повећању прихода Града.
На челу Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица од сада ће бити Живадин Нинковић, одборник Скупштине Ваљева, усвојено је на данашњој седници Градског већа.

Leave a Comment