Градско веће о програмима јавних предузећа

Почетак » Градско веће о програмима јавних предузећа » Вести » Градско веће о програмима јавних предузећа
Након измена и допуна извештаја о извршењу годишњег планарада за 2012/2013. годину Предшколске установе „Милица Ножица“, чланови Градског извештаја су на данашњој седници овај извештај и прихватили.
 
Градоначелник Станко Терзић је подсетио да након пет година континуираних, значајних улагања у ПУ „Милица Ножица“, очекивања су велика и да се мора наставити са улагањима и одговорним пословањем.
 
Заменик градоначелник Витомир Митровић је рекао да ће прихватити овај извештај, али да није урађен у складу са договором. Он је нагласио да је важно да се стање у ПУ не политизује.
 
Због измена буџета града Ваљева – другог ребаланса, као и због ребаланса републичког буџета, градска јавна предузећа „Видрак“, „Водовод“, „Топлана Ваљево“ и „Колубара“ су изменила и допунила програме пословања. Упркос смањењима буџета, најважније инвестиције су настављене, а лепо јесење време обилато користе у „Водоводу“ за наставак изградње цевовода од Лукавца до Диваца, као и за остале радове на сеоским воводоима и у граду.  
В.д. директор ЈКП „Видрак“ Ваљево Јанко Гагић задовољан је пословном годином и организацијом рада рециклажи пет амбалаже у Рециклажном дворишту.
 
У „Топлани“ се поред проширења топловодне мреже, ради на повећању наплате, па је в.д. директор Ивко Стојковић најавио да ће од новембра почети стимулисање редовних платиша, тако што ће им рачуни бити умањени за 5%, чиме ће бити анулирано посклупљење грејања од 5,76%.
 
Радови на постављају цевовода за регионално водоснабдевање иду по динамици и у току је завршна фаза радова на цевоводу од Јадра до резервоара Гајина, известио је в.д. директор ЈП „Колубара“ Миодраг Марковћ.
 
Чланови Градског већа су прихватили предлог Закључка о потписивању меморандума о намерама за изградњу регионалног гасовода од Београда до Колубарског и Мачванског округа. „Ово је први корак ка реализацији једне велике инвестиције“, рекао је градоначелник Ваљева. Владан Јеринић, из градске Дирекције, која је носилац овог пројекта, рекао је да је овај део Србије успео да уђе у дугорочни програм „Србијагаса“ за гасификацију и да предстоје бројне активности на решавању целовитог концепта изградње регионалног цевовода.
 
Након јавног огласа за издавање у закуп производне хале у Индустријској зони, површине 10.926 м2, данас је прихваћен предлог Одлуке о закупу овог пословног простора од стране Привредног друштва за производњу, трговину и услуге „Самеди“. Хала је издата по цени од 64 динара по 1 м2 месечно, за производњу намештаја за пословне и продајне просторе на одређено време од годину дана, уз могућност закупа на још једну годину.
 
Образовањем комисије за избор кандидата за начелника Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, коју чине градоначелник Станко Терзић, као председник и чланови Витомир Митровић, заменик градоначелника и помоћници градоначелника Селимир Манојловић, Радоица Рстић и Драгољуб Крстић отпочиње поступак расписивања јавног огласа за начелника ове Управе. Начелници Јелици Стојановић 2014. године истиче период од 5 година на који је постављена и Градско веће је благовремено отпочело са неопходном процедуром.

Leave a Comment