Градско веће о санацији корита реке Колубаре

Почетак » Градско веће о санацији корита реке Колубаре » Вести » Градско веће о санацији корита реке Колубаре
“Извођење хитних радова за заштиту Ваљева од великих вода реке Колубаре и притока Обнице и Јабланице је пројекат од великог значаја за град Ваљево и физичи и финансијски, а нарочито је значајан за заштиту целокупног подручја”, рекао је Жарко Ковач, заменик градоначелника на седници Градског већа која је данас одржана.
 
Чланови Градског већа су усвојили предлог Одлуке о извођењу ових радова, као и закључак о прихватању споразума о заједничком извршењу хитних радова за заштиту Ваљева од поплава. Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе” је доставило Министарству пољопривреде и заштите животне средине предлоге за унапређење заштите угрожених подручја у Србији, који се финансирају у оквиру Национачног програма претприступног инструмента ЕУ (ИПА) за 2014. годину. Након експертизе поплавног догађаја у мају 2014. године, урађена је техничка документација хитних радова за заштиту Ваљева од великих вода реке Колубаре, у дужини од 5082 м и притока Обнице (1251 м) и Јабланице (1280 м). Изградња у нерегулисним зонама, санација постојећег уређеног тока, реконструкција комуналне инфраструктуре у зони обала насипа постојећег и нерегулисаног корита Колубаре, обостране заштитне стазе на обали и систем за евакуацију унутрашњих вода из плавних зона насеља, су предмет споразума Града и ЈВП” Србијаводе”, чија је вредност 2,8 милиона евра.
 
“У овако кратком року за почетак радова, не може се ићи на доношење грађевинске дозволе, а Закон о планирању и изградњи даје ту могућност да Скупштина донесе одлуку о извођењу хитних радова. У року од годину дана ће се извести све додатне радње ради прибављања грађевинске дозволе. Ова одлука практично замењује грађевинску дозволу”, образложио је хитност поступка заменик градоначелника.
 
Пред члановима Већа данас се нашла и Одлука о образовању робних резерви, која је усклађена са постојећом, у оквиру трансформације Дирекције за робне резерве и пољопривреду.
Начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Александар Вујић Суботић је рекао да је циљ да се ова Дирекција доведе у статус правног лица, које ће бити угашено, како би било преузето од стране Градске управе током ове године.
 
Отуђење зграде Дома војске и ауто кампа Бреза на Дивчибарама из јавне својине града Ваљева планира се у оквиру политике да се објекти, земљишта и сва остала имовина којом Град располаже, а која нису у функцији и од које нема никакве користи,  понуде на продају. А средства која се прикупе од те продаје ће бити усмерена на изградњу неког од капиталних објеката у граду.
 
“С обзиром на то да се ради о значајним објектима, посебно о згради Дома војске, коју је Град купио од Војске Србије, а потом и реконструисао спољашност зграде, продаји ових објеката ће се приступити са нарочитом пажњом. Текст конкурса ће бити усвојен на Градском већу и биће одређено каква може бити намена Дома војске. Слично је и са кампом Бреза, јер на Дивчибарама је потребно уредити централни део туристичког места”, образложио је Жарко Ковач.
 
Члан Градског већа Александар Вујић је рекао да је Дом војске капиталан објекат, део одрастања генерација и није свеједно како ће функционисати и ко ће га купити: “Због тога у овом материјалу стоји да ће посебна комисија водити рачуна о томе ко је тај ко ће купити и у коју сврху ће касније бити употребљаван. Новац од продаје Дома војске ће бити употребљен за инфраструктурне пројекте, попут хале спортова, или део тог новца упутити за опремање, или додатну консолидацију Центра за културу. У тренутку када је купован Дом војске, купљен је под претпоставком да постане једна од институција културе града Ваљева.”
 
Плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине биће ослобођени грађани који живе у непосредној близини депоније након сагласности Министарства финансија.
Након завршетка радова на постављању и добијања свих потребних дозвола, Установи за физичку културу “Валис” је пренето право управљања на дограђеном базену-балону у Спортско рекреативном центру “Петница”.
На данашњој седници је усвојен Оперативни план одбране од поплава за воде 2. реда града Ваљева за 2015. годину.
С циљем обезбеђивања новца за неопходан рад зоохигијенских услуга ЈКП “Видрак”, утврђена је цена ових услуга.
 
Град Ваљево намерава да оснује ново јавно предузеће “Агроразвој- ваљевске долине”, које ће се бавити управљањем у областима пијаца, пољоприведе и пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта.
 
“Већ дуго постоји потреба за формирањем оваквог предузећа, нарочито након контаката које је Град имао са потенцијалним улагачима из земље и иностранства у овој области. Ово је можда и једина област која нам може омогућити да упослимо већи број људи и покријемо простор који се појавио гашењем “Србијанке”, која је била жила куцавица целог краја. Недовољна количина пољопривредних производа и селекција онога што је неопходно и што се тражи на тржишту су разлози за оснивањем овог предузећа. Са друге стране, када у једној сезони имамо тренд повећане тражње за једним пољопривредним производом, наши произвођачи убрзано раде на засадима те културе и обарају цену тих прозвода. Концепт којим смо се руководили је да сељацима дамо могућност да у старту производње, могу доћи до механизације и подршке. Помоћ ЕУ се своди на подршку након основног улагања. Наша улога ће бити значајна и у пласману робе, јер ћемо обезбедити сигурност пољопривредним произвођачима да своје производе могу да пласирају и на инострано тржиште”, образложио је ову одлуку Александар Вујић Суботић.
 
Драган Јеремић, директор Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева је рекао да након уочених проблема и свих покушаја да се на овом подручју покрене пољопривреда, закључено је да је овакво предузеће неопходно:
 
“Суштина је у системском опредељењу да се системски директан новац из градског буџета директно усмери ка пољопривредним произвођачима. Стране дотације се заснивају на томе да када се обави одређени посао, онда се надокнади део средстава уложен у пољопривреду. Наши сељаци углавном немају новац да би нешто започели, тако да ће ово предузеће имати задатак да то препозна и помогне тим људима да започну посао. Чињенице говоре да заинтересоване компаније наилазе на два проблема: неразвијеност сировинске базе и немамо компаније које могу бити партенери страним компанијама.”
 
Члан Градског већа Милојко Пантић је био уздржан приликом гласања, а то је образложио сумњом да ће ново јавно предузеће моћи да реши проблеме пољопривреде: 
“Најпре желим да похвалим што се размишља о развоју пољопривреде. Свакако да су потребни додатни подстицаји да би пољопривреда могла да пружи оно што је пружала у неком ранијем периоду. Ипак, исказујем одређене резерве на начин како се прилази овој иницијативи. Сама реч “јавно” у држави Србији подразумева одређену дозу неефикасности, неуспешности и партократије. Сматрам да јавно предузеће које треба да се бави пољопривредом, нема много шансе да успе. Требало би да се Град позабави више задругарством и организовањем земљорадника, како би дошли до укрупњавања парцела и озбиљније производње”, рекао је Пантић. Он сматра да је предлог дошао на Веће пребрзо и без бизнис плана и екононске анализе, да су спори регистрација предузећа, у оквиру шифара делатности и оснивачки улог.
 
Начелник Александар Вујић Суботић је одговорајући на ове примедбе Милојка Пантића, рекао да је регистрација припремљена у складу са законским прописима, као и да шифре под којим ће се регистровати предузеће, обухватају све области којима ће се бавити:
 
“Исказали сте сумњи зашто није побројано шта улази у оснивачки капитал предузећа. То ће бити дефинисано накнадним актима и одлукама које ће град Ваљево донети, у нпр. одлуком о пијацама. Обележје јавног преузећа му даје комунална делатност управљања, пре свега, сточном пијацом. остали делови везани за пољопривреду су саставни део делатности.”
 
“Жао ми је што је ова тема на дневни рад дошла тек сада, а не раније. То је последица системског размишљања и дужег рада. Када смо видели да начин на који се решава проблем “Србијанке” неће бити скоро бити готов, решили смо да кренемо у оснивање овог предузећа. Република Србија је преузела глобални концепт развоја пољопривреде, који ће помагати онима који имају. Наша производња је 40% мања него пре десет година”, рекао је Драган Јеремић.
 
Прихваћен је предлог Завода за урбанизам и комуналне делатности Србије за пријаву на програм унапређења јавне расвете у Србији, покретањем пројекта јаво-приватног партнерства. Градовима у Србији је понуђено да кроз овај нови концепт, пређу на коришћење нових технологија, преласком на лед расвету, како би се оствариле веће уштеде у потрошњи електричне енергије и модернизовао систем јавне расвете.
 

Leave a Comment