Градско веће о такси превозу, Фонду за заштиту животне средине

Почетак » Градско веће о такси превозу, Фонду за заштиту животне средине » Вести » Градско веће о такси превозу, Фонду за заштиту животне средине
На данашњој седници Градског већа Ваљева утврђен је предлог програма оптималног организовања ауто такси превоза на територији Града Ваљева за период 2012-2016. година. Образлажући предлог, Радисав Милетић, дипл. саобраћајни инжењер из Одељења за инспекцијске послове је рекао да је овај програм у складу са законом и да уређује област у наредних пет година.
 
„Повећањем од 44 такси возила годишње, очекујемо да ћемо потпуно задовољити потребе за такси превозом у Ваљеву. У овом тренутку имамо 235 захтева и са постојећим решењима тај збир је 400, тако да са овим бројем нових решења у наредних пет година ћемо испунити све захтеве превозника“, рекао је Милетић.
 
Градоначелник Ваљева Станко Терзић је рекао да је овај програм урађен у складу са великим интересовањем за обављањем такси превоза. Градоначелник је рекао да се апсолутно поштују листе чекања, а да ће програм омогућити да се испуне сви захтеви за обављањем такси превоза у Ваљеву.
 
Због септембарског ребаланса буџета, данас је утврђен и предлог измена и допуна програма за коришћење средстава из буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2012. годину.
 
Снежана Радојичић из Одељења за урбанизам је рекла да се измене односе у висини средстава Градa Ваљевa на позицији „припреме и почетак изградње рециклажног дворишта“ са 14.200.000 на 16.200.000 динара, чиме су повећана укупна средства за реализацију за два милиона на 34.900.000 динара.
 
Градоначелник Ваљева Станко Терзић је констатовао да је завршена изградња Рециклажног центра и да предстоји његово опремање и почетак рада овог објекта.
 
Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица добила је новог председника- одборника у Скупштини града Витомира Митровића.
 
Градско веће је прихватило и уговор о конституисању службености између Града Ваљева и „Електросрбије“ Д.О.О. Краљево „Електордистрибуције Ваљево“ о коришћењу парцеле за изградњу блиндиране трафо станице и електричног вода за потребе Истраживачке станице у Петници.
 
Чланови Градског већа су потом размотрили сет жалби физичких и правних лица на решења Одељења за утвршђивање, наплату и контролу изворних прихода.
 

Leave a Comment