Градско веће о тарифи за грејање Болнице, припајању матичних подручја и уједима паса

Почетак » Градско веће о тарифи за грејање Болнице, припајању матичних подручја и уједима паса » Вести » Градско веће о тарифи за грејање Болнице, припајању матичних подручја и уједима паса
На почетку седнице Градског већа, градоначелник Ваљева је обавестио чланове да је за свог помоћника именовао Милорада Илића, дугогодишњег председника општине Ваљево и до недавно, помоћника министра саобраћаја и пожелео му успешан рад.
 
Чланови Градског већа Ваљева су на данашњој седници дали сагласност на допуну Одлуке о усвајању обрачуна цене за испоручену топлотну енергију, која је упућена Скупштини града на разматрање. 
 
Новоформирана цена од 6 дин/kwh се односи на пету тарифну групу, у коју спада Општа болница у Ваљеву. Фиксни део цене је формиран у складу са формулом и износи 26 динара по квадратном метру. Цене за остале тарифне групе су остале непромењене. 
 
Градоначелник Ваљева Станко Терзић је рекао да је ова одлука врло значајна и са еколошког и са економског становишта: “Грејаће се 28.000 квм, “Топлана” ће приходовати 14 милиона динара годишње и верујем да ће уложени велики труд да се постигне договор, дати добре резултате.”
 
Заменик градоначелника Жарко Ковач је казао да се ради о значајном и великом потрошачу и да је логично да се учини одређени уступак.
 
“Овим решењем се приближавамо крају преговора са Болницом, који трају годину дана, да се прикључи на магистрални вод топловода, који је специјално и грађен за Болницу. За тај посао је добијена донација Чешке Владе од 600.000 евра, а уложена су и средства “Топлане” и Града. Очекујемо да у понедељак дође до закључења уговора између “Топлане” и Болнице. Овај договор је значајан за “Топлану” која  добија велику површину коју треба да греје и за Болницу, која неће више имати еколошког загађења у кругу установе. Испуњени су сви захтеви Болнице, а то је да грејна сезона траје дуже него за друге кориснике, да може да се греје ноћу, да се подешава температура, да се могу искључивати и укључивати делови Болнице, јер је објекат велики и има 28.000 квм. Учињено је све што је могуће да дође до закључења уговора”, рекао је Ковач.
 
Усвајање Одлуке о одређивању матичних подручја на територији града Ваљева, припојена су поједина матична подручја. Ова одлука је  иницирана уоченом тенденцијом смањења броја уписа и броја издатих јавних исправа из матичних књига на тим подручјима. С циљем рационализације посла, као и ради лакшег успостављања и одржавања електронске базе података и Централног регистра матичних књига, припојена су  матична подручја (Пауне, Оглађеновац, Миличиница, Лукавац, Лесковице, Таор, Гола Глава и Котешица). Грађани ће брже, једноставније и ефикасније остваривати своја права у поступцима уписа у матичне књиге и прибављања јавних исправа из матичних књига.
 
На данашњој седници Градског већа именован је и председник Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Претходни председник Комисије је поднео оставку, а одборник Љубомир Брадић је нови председник ове Комисије.
 
Заменик градоначелника Жарко Ковач сматра да се мора променити стара пракса и увести строга контрола  пријављених уједа и исплате штета, јер се из буџета града око 3,5 милиона динара троши на судска и вансудска поравнања.
 
“Мора се обавити озбиљан разговор са представницима “Видрака” да се уклони одређени број паса, који се  налазе у појединим деловима града. Током године је уочено да иста лица, чланови истих породица или људи из истих делова града се стално јављају и пријављују уједе паса. Не желимо да долази до било какве, па макар и најмање, злоупотребе. Извршићемо анализу и настојаћемо да се идуће године такве ствари не дешавају. Најважније је да грађани буду безбедни на улицама, а са друге стране и да се спречи било каква злоупотреба”, закључио је заменик градоначелника.
 
Градоначелник је рекао да ће челници Града у наредном периоду координирати у сарадњи са надлежним инспекцијама, јавним предузећима, Болницом, Домом здравља и МУП-ом да се направи добар увид и санкционишу све евентуалне злоупотребе.
 

Leave a Comment