Градско веће о топлификацији

Почетак » Градско веће о топлификацији » Актуелно » Градско веће о топлификацији

Чланови Градског већа су на данашњој седници прихватили предлог Одлуке о „Рехабилитацији система даљинског грејања у Србији- фаза 4“ група-кредит (зајам КФВ), којом се одустаје од дела средстава у износу од 612.417 евра.

За изградњу примарне вреловодне мреже и 27 топловодних подстаница је планирано 3.150.000 евра. Реализацијом овог програма остварена је знатно нижа вредност од онога што је планирано инвестиционим планом.  То је разлог да се умањи овај инвестициони план, речено је на данашњој седници.

Члан Градског већа Никола Поповић је рекао да је добра ствар за град што долази до уштеде од 612.417 евра. Он је поставио питање да ли је цифра инвестиција од 3.150.000 евра укупна вредност вреловода и да ли су у ту цифру урачунати земљани радови и асфалтирање улица.

„Пре неколико месеци сам тражио трошкове о топлификацији, где сам тражио да видим кост-бенефит анализу (анализу трошкова и користи), увид у уговор о кредиту и евентуалне модсуе изласка из тог кредита, ако се испостави да тај пројекат нема користи за град. То се све види из кост-бенефит анализе, јер се зна колико имамо нових потрошача и може се једноставно израчунати колики је период отплате те инвестиције. Ако је период отплате инвестиције већи од амортизационог периода цевовода, то је велики проблем. Ако је амортизациони период цевовода рецимо 30 година, а период отплате 50 година, онда је то апсолутно промашена инвестиција и промашени пројекат. Ако је то рађено без тих анализа, а ја верујем да јесте, јер их још нисам добио, а тражио сам пре три месеца, онда је то непрофесионалан приступ и са тим се мора престати. Постоје пројекти, али ми немамо анализу да ли град има користи од ове инвестиције. Свакако да је ово велика уштеда и сматрам да ову одлуку треба прихватити. Ја ћу бити уздржан из само једног разлога, јер је недопустиво да нисам добио одговор на питање које сам поставио пре три месеца. Било ко од нас, чланова Градског већа, мора добити све информације које затражи и увид у сва документа. То нам је потребно ради доношења правилних одлука за функционисање града и ту не сме бити изузетака“, рекао је Никола Поповић.

Вреловодна мрежа је изграђена у целости, са одређеним редукцијама у секцији 3 из процедураних разлога и због нерентабилности, образложио је ову одлуку, Драган Деспотовић, представник ЈКП „Топлана Ваљево“.

„Поред тога, за следећу годину смо у оквиру прогрма КФВ 4 планирали набавку још 14 топловодних подстаница. Значајно смо се снабдели опремом, циркулационим пумпама, измењивачима топлоте и осталим елементима, који ће нам дати сигурност и поузданост у раду система даљинског грејања. Ова средства ће омогућити знатно умањење рате отплате овог програма и имаћемо смањење трошкова камата на неповучена средства, јер се смањује укупна инвестициона вредност“, рекао је представник „Топлане Ваљево“.

Сагласност чланова Градског већа је добио и Закључак о прихватању предлога судског поравнања, које ће у ванпарничном поступку пред Привредним судом у Ваљеву закључити град Ваљево и „Инграп-Омни“ д.о.о. Београд.

Љиљана Митровић, правобранилац града Ваљева је рекла да су изведени радови на реконструкцији две свлачионице у оквиру Хале спортова.

„Због хитности радова, како би се КК „Металцу“ омогућило такмичење у АБА лиги, закључен је уговор, с тим што је постигнут усмени договор, с обзиром на то да се ради о објекту града Ваљева, да ће се Градом регулисати начин плаћања. С обзиром да то до сада није плаћено, ово је један од начина да се измире уговорене обавезе“, рекла је Љиљана Митровић.

Уговорена вредност радова ке 2.351.578,80 динара са ПДВ-ом.