Градско веће прихватило ребаланс буџета

Почетак » Градско веће прихватило ребаланс буџета » Вести » Градско веће прихватило ребаланс буџета
Градско веће на данас одржаној седници прихватило је одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2009. годину којом су уместо 1.900.000.000 динара,приходи до краја године пројектовани на 1.600.000.000 динара. Значајно су смањене две позиције-трансфер из републичког буџета који је смањен за 146 милиона динара и давање у закуп градског грађевинског земљишта на 99 година. Највише измена у расходима има на позицији инвестиција укључујући и  средства за наставак топлификације града. „Рачунали смо на то да ћемо добити средства из НИП-а за наставака топлификације, да ћемо ширити мрежу и набавити још један котао од 50 MW, али у овој години то није могуће реализовати. Међутим, завршићемо изградњу мреже у једном краку у Пантићевој улици и прикључити пет нових топлотних подстаница“, рекао је градоначелник Зоран Јаковљевић образлажући ребаланс буџета.
„Значајно смањење расхода имамо и на позицијијама Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, али смо зато само у врло малом проценту од 2,3%, смањили средства планирана буџетом на позицијама друштвених делатности и социјаланих давања“, рекао је градоначелник.

Истичући да је град Ваљево и у прошлој години имао реалне приходе од 1.510.000.000 динара, заменик градоначелника Станко Терзић је нагласио да су за првих осам месеци, када упоредимо са предходном годином, приходи буџета града Ваљева  за 24,2% већи. „ То је значајно и респектабилно, поготово када се прави поређење са републичким буџетом, али и буџетима других градова“, рекао је Терзић. „ Ако се изузму приходи од давања градског грађевинског земљишта у закуп, реални изворни приходи буџета су за 12,1% већи него у истом периоду прошле године. Ту се види конкретан ефекат и допринос рада Градских управа, што се посебно односи на наплату пореза на имовину. Наставићемо још офанзивније да радимо, уз појачане контроле, а посебна пажња биће посвећена Дивчибарама, јер тамо има и великих објеката који уопште нису пројављени и чији власници не измирују своје обавезе“, оценио је Терзић и додао да је смањењем средстава на позицијама Скупштина града и Градоначелник и Градско веће, остварен конкретан допринос мерама штедње у условима економске кризе.
Чланови Градског већа на данашњој седници, поред осталог, прихватили су и предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ваљева за 2009. годину, као и предлог одлуке о износу пореза на пољопривредно и шумско земљиште, којом ће се остварити уштеда од милион динара због смањења ранијих трошкова уручења решења. Такође, Градско веће прихватило је и предлог одлуке о допуни одлуке о организовању предузећа за вршење комуналних услуга и промет робе „Полет“ као јавног комуналног предузећа. Прихваћени су и предлози решења о давању сагласности на: статут Фондације за талентоване ученике и студенте града Ваљева, на измене и допуне програма пословања јавног комуналног предузећа „Видрак“ за 2009. годину и на одлуку управног одбора ЈКП „Водовод“ о кредитном задужењу због предстојећих радова на реконструкцији Фабрике воде.
Приликом разматрања информације о цени услуга у Установи за децу предшколског узраста „Милица Ножица“, заменик градоначелника Станко Терзић је оценио да је неопходно у наредна три месеца урадити социјалну карту родитеља и на основу тога формирати цену за боравак деце у овој установи.
Градско веће прихватило је и информацију о обрачуну изворне цене за испоручену топлотну енергију који је утврђен у складу са методологијом за формирање цена топлотне енергије из тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије, а по обавези која је прихваћена из Меморадума о разумевању потписаним између града Ваљева, ЈКП „Топлана“ и Европске агенције за реконструкцију.
Градско веће прихватило је и измене и допуне опрограма комуналне изградње градске Дирекције, као и предлог закључка о учешћу града Ваљева у заједничком пројекту „Урбана безбедност“ који се реализује у оквиру програма „Европски инструмент за демократију и људска права“, чиме је градоначелник Јаковљевић овлашћен да потпише предлог пројекта којим ће се аплицирати у програму који финансира Европска унија преко Европског форума за урбану безбедност-за активности које су усмерене ка спровођењу стратегије унапређења безбедности града.

Leave a Comment