Градско веће прихватило сет одлука о ослобађању од плаћања локалних комуналних такси

Почетак » Градско веће прихватило сет одлука о ослобађању од плаћања локалних комуналних такси » Вести » Градско веће прихватило сет одлука о ослобађању од плаћања локалних комуналних такси
Сет финансијских одлука о изменама у наплати локалних комуналних такси и подстицаја привреди, најважније су тачке дневног реда данашње седнице Градског већа Ваљева.
 
У оквиру измена и допуна Одлуке о локалним комуналним таксама, плаћања такси су ослобођени предузетници који обављају производне делатности и они који отворе нова радна места и то: на период од десет година они који запосле од 200 и више радника, на период од пет година од 100 до 199 радника и на период од три године од 50 до 99 радника.
 
Заменик градоначелника Драгољуб Крстић је рекао да је оваква одлука резултат компромиса, као и подстрек за инвеститоре, имајући у виду раније усвојене субвенције од стране Владе Србије и градске одлуке претходне власти, којом је „Горење“ било ослобођено плаћања ових такси.
 
„Ми не можемо рушити претходне одлуке и ово је резултат одговорности нове власти. Ми морамо сетом ових мера да уклопимо однос према „Горењу“ са осталим привредницима, како бисмо их ставили у равноправан положај. Први пут усвајамо један овакав пакет мера, који подстиче нове инвестиције. Унутар Већа ћемо оформити радну групу која ће унапредити ову одлуку на коју су указали чланови Већа“, рекао је заменик градоначелника, који је и председавао данашњом седницом.
 
Измењена су и мерила обрачуна висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређивање животне средине, као и одлука о градским административним таксама. Дата је сагласност на текст уговора о реализацији инвестиционих пројеката „Горења“ у Ваљеву.
 
Веће је сагласно и са изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Топлана Ваљево“, због повећања цена за испоручену топлотну енергију за 10%.
 
С циљем јединственог уређивања броја и структуре чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, чији је оснивач град, утврђени су број и структура управних и надзорних одбора у ЈКП „Водовод“, „Топлана“, „Полет“, „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште и изградњу Ваљева“, „Туристичке организације, „Радио Ваљеву“, „Модерној галерији“, Интернационалном уметничком студију „Радован Трнавац Мића“.
 
На данашњој седници градског већа Ваљева, чланови Већа су прихватили извештај о раду Центра за социјални рад „Колубара“ за 2011. годину и упутили га Скупштини града Ваљева на усвајање. Овај извештај је Скупштина града на претходној седници вратила на дораду.
 
Измењена је и одлука о стипендирању студената, којом ће конкурс расписивати и уговоре потписивати Градско веће уместо градоначелника.
 
Инвеститорски послови на изградњи вреловодне мреже, као и на изградњи спортско-пословног центра (хале спортова) поверени су „Дирекцији за урбанизам, грађевинско земљиште и изградњу Ваљева“.
 
 

Leave a Comment