Градско веће расправљало о програмима рада установа културе

Почетак » Градско веће расправљало о програмима рада установа културе » Вести » Градско веће расправљало о програмима рада установа културе
Чланови Градског већа на данашњој седници, поред осталог прихватили су програм пословања Дирекције за пољопривреду и робне резерве за 2010. годину, програме рада Центра за културу, Народног музеја, Завода за заштиту споменика културе, Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“, Установе за физичку културу „Валис“, али и предлог коначног пројектног задатка за израду идејног архитектонско- урбанистичког решења затвореног Олимпијског базена у оквиру СРЦ „Петница“.
 
„Проширење робних резерви и побољшање расног и генетског састава грла приоритет су Дирекције у овој години“, рекао је директор Дирекције за пољопривреду и робне резерве Предраг Ерић и истакао да ће Дирекција„ планираним активностима додатно стимулисати развој села и пољопривреде“. Планом обнављања робних резерви меса, у 2010. години поред осталог предвиђена је расподела преко 1000 грла приплодних јагњади, биће зановљено 65 нових грла телади за тов и приплодних јуница, као и 20 свиња. Такође, план проширења робних резерви подразумева набаку 270 грла приплодних јагњади расе сјеничка праменка, 55 грла приплодних јуница сименталске расе и 20 телади за тов. За то су опредељена средства у износу од преко 11 милиона динара из градског буџета.
 
Говорећи о програму рада Центра за културу, директорка ове установе Катарина Маринковић, истакла је да је „редизајн културе оно чему би требало тежити убудуће“. „План развоја Центра у наредном периоду укључује и дијалог о дефинисању културне политике града, развијање идентитета установе, креирање културних садржаја и њихову реализацију и укључивање младих у програме“, рекла је директорка Центра.
 
Директор Народног музеја Владимир Кривошејев овом приликом је нагласио да је у овој години у плану да се ова установа укључи у нови циклус могућих радова на Кули Ненадовића, што ће зависити од опредељених средстава како из градског тако и из републичког буџета. Поред те новине, која би могла да се реализује, Музеј у 2010. години осим издавачких активности, предвидео је и 10-так изложби у галерији и 20-так разноврсних програма (изложби, презентација, предавања, трибина, филмских и тематских вечери…).Паралелно с тим планиран је и широк спектар маркетиншких активности у циљу повећања посете.
 
Директорка Завода за заштиту споменика културе Весна Ћирић истакла је да се средства из републичког буџета превасходно издвајају за програме реконструкције, обнове и санације културног наслеђа у 14 локалних самоуправа Колубарског и Мачванског управног округа, које су у надлежности Завода. „Наша установа не утиче на одабир тих програма, али се трудимо да највише средстава буде опредељено баш за Ваљево, како би на тај начин компензовали оно што град улаже“, рекла је Ћирићка. Иначе, из градског буџета у овој години опредељено је око 650.000 динара за наставак радова на санацији Куле Ненадовића, а конкурисано је и код Министарства културе за средства у износу од 13 милиона динара за овај програм.
 
Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ захваљујући средствима која су издвојена из градског буџета, значајно је обновила фонд књига, такође је и  кадровски је ојачана чиме су се стекли услови за реализацију нових активности, истакнуто је на данашњој седници. То се пре свега односи на  измештање Службе обраде која ће моћи да примени западно-европски систем пословања у библиотекарству, али и унапређење послова на дигитализацији завичајног фонда.
 
Директор Установе за физичку културу „Валис“ Никола Минић, рекао је да су ових дана у току радови на припреми Спортско-рекреативног центра у Петници за предстојећу сезону. „Нужно је заменити подове на базенима, јер су дотрајали и то је тренутно највећи проблем у Петници. Ја се надам да ћемо у овој години наћи решење за то“, рекао је Минић. Приликом разматрања предлога пројектног задатка за израду идејног решења затвореног базена у Петници, он је истакао и то да је овим пројектним задатком предвиђена изградња најсавременијег објекта у складу са свим међународним стандардима. „Затворени базен у Петници ће бити пројектован тако да ће моћи да се користи за потребе спортиста, одржавање свих врста домаћих и међународних такмичења за јуниорске и сениорске категорије, по важећим ФИНА стандардима, али и за развој школског спорта, рекреације и забаве“, истакао је Минић. Осим тога, за потребе смештаја спортиста, у комплексу СРЦ „Петница“ предвиђено је да се испројектује и објекат капацитета 100 лежаја, као и други додатни садржаји.
 
Чланови Градског већа на данашњој седници прихватили су и решење о образовању радне групе за решавање статусних проблема ФВ „Градац“, која ће у контакту са Агенцијом за приватизацију размотрити начин заштите права радника, као и следеће кораке у циљу решавања насталих проблема у пословању овог предузећа.        

Leave a Comment