Градско веће усвојило други ребеланс буџета града

Почетак » Градско веће усвојило други ребеланс буџета града » Вести » Градско веће усвојило други ребеланс буџета града

Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2010.годину. Другим ребалансом планирани приходи су у износу од 1,79 милијарди динара, што представља смањење прихода за 7% у односу на првобитни план. Највише су смањени приходи од закупа непокретности односно земљишта, док се највиши проценат раста очекује код локалних прихода локалне самоуправе.Основна карактеристика ребаланса буџета је смањење расхода у складу са смањеним приходима. прерасподела средстава извршена је тако да се изврше пројекти који су имали приоритет и који су од значаја за град. ’’ И поред тешке ситуације и економске кризе, нису угрожене најважније инвестиције и град редовно сервисира све своје обавезе према корисницима’’, истакао је заменик градоначелника Станко Терзић. Он је нагласио да охрабрује чињеница да су у првих осам месеци ове године повећани приходи од пореза на зараде, што указује да има нових запошљавања. Помоћник градоначелника Радивоје Милутиновић поновио је на седници Већа да град неће одустати од индустријске зоне и поред недавних дешавања са Стефилом: ’’Републички јавни правобранилац изнео је неслагање са поступком, а без обзира на исход нећемо се одрећи кредита од 200 милиона динара, већ ћемо тражити друго решење.’’

Градско веће је прихватило предлог Одлуке о утврђивању симбола града Ваљева. На позивном конкурсу и након низа активности на промоцији доспелих предлога, највише гласова добио је рад мр Ђорђа Станојевића. О предложеном решењу изјасниће се одборници на предстојећој седници Скупштине града.
На данашњем заседању градске Владе прихваћени су предлози Стратегије одрживог развоја и плана капиталних инвестиција, као и предлог програма давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини.
Веће је прихватило и предлог одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних јавних прихода града Ваљева. Према речима начелнице Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Гордане Радојичић, отпис камате односи се на обавезе које су доспеле за плаћање до 31.децембра 2009.године. Право на отпис камате оствариваће се на основу поднетог захтева пореског обвезника. Услов за отпис камате је претходна уплата комплетног дуга и свих обавеза из 2010.године.
Предлоге усвојене на данашем заседању Градског већа, разматраће одборници Скупштине града на предстојећој седници локалног парламента.
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Leave a Comment