Градско веће усвојило извештаје о раду комуналних предузећа

Почетак » Градско веће усвојило извештаје о раду комуналних предузећа » Вести » Градско веће усвојило извештаје о раду комуналних предузећа
Пре почетка седнице минутом ћутања одата је пошта изненада преминулом помоћнику градоначелника Селимиру Манојловићу.
Чланови Градског већа су на данас одржној седници разматрали извештаје о пословању јавних предузећа, а разматрање извештаја о раду ЈКП „Топлана“ је одложено због рада радне групе за консолидацију овог јавног предузећа коме је дато још времена, тако да ће се о раду тог предузећа расправљати на некој од наредних седница.
О раду ЈКП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ било је доста речи на данашњој седници. По речима директора Јеремића на ценама радова у прошлој години је уштеђено 35 % , али је споран квалитет изведених радова, због разних манипулација. Највећа инвестиција је Хала спортова, на којој се могу наставити радови на зидању и покривању уколико се обезбеде извори финансирања. План изградње градских улица је пребачен за 30 одсто, а урађено је и 132 км сеоских путева.
У 2013. години у ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ од планираних 193.649.000,00 динара остварена су инвестициона улагања у износу од 160.733.917,36 динара или за 17 одсто мање од плана. Најзначајнија инвестициона улагања су се односила на Халу спортова, изградњу улица и водовод Лукавац -Дивци. Степен наплате потраживања у 2013.години је био 7,47 одсто, а укупне обавезе у прошлој години износиле су 87.553.079,42 динара од којих су највеће обавезе према добављачима од 87.493.079,42 динара. Закључено је током прошле године 245 уговора о накнади за уређење грађевинског земљишта што је укупно наплаћено 46.423.089,00 динара. Укупно остварени приходи износили су 585.918.062,97 динара, што је за 19 одсто мање у односу на план из 2013 године. Највећи приходи реализовани су из градских буџетских средстава и то за путеве и улице у укупном износу од 339.005.151,50 динара и за инвестиције у износу од 87.804.894,36 динара.
Извештај о раду ЈКП „Водовод“ Ваљево за 2013.годину, као и извештај о раду сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“је усвојен и при томе је речено да се улагање у опремање мреже исплатило док на водоводу „Кукаљ“ и даље има проблема. Увођењем информационих технологија ЈКП „Водовод“ од почетка ове године је повећао наплату рачуна на 90 одсто. Градоначелник Ваљева Станко Терзић је истакао да је наплата најважнија, али да је неопходно и улагање у реконструкцију водоводне мреже.
ЈКП „Полет“ је исказало губитак од око пет милиона динара. Извештај о раду показује да ово предузеће у прошлој години није имало ниједну озбиљну инвестицију, што је и директор потврдио.
Директор ЈП „Колубара -Ровни“ је између осталог рекао да због кризе у буџету прошле године нису добили планираних 200 милиона динара за санитарно чишћење акумулације што је учињено ових дана, а и да се поштују динамика и рокови у изградњи цевовода. Ако се обезбеди новац за набавку опреме у овој години би могло да почне пуњење акумулације рекао је директор Марковић. Укупна инвестициона улагања у прошлој години износила су 436.331.011,00 динара, тако да је план реализован са 53,4 посто и у складу са опредељеним средствима. Инвестициона улагања су финансирана средствима Републичког буџета у износу од 60.520.142,00 динара за обављање инвестиционих активности на брани и акумулацији „Стубо-Ровни“, из средстава НИП-а у износу од 16.677.317,00 динара за радове на изградњи регионалног цевовода чисте воде од села Белошевац до резервоара „Оштриковац“, из средстава ИПА фондова у износу од 322.779.519,00 динара за активности на изградњи цевовода од бране и акумулације „Стубо-Ровни“ до ППВ „Пећина“, резервоара „Гајина“ и села Белошевац, док је из буџета града Ваљева и општина корисника воде за финанасирање делатности овог предузећа издвојено 36.354.033,00 динара.
Програм пословања ЈКП „Видрак“ није у потпуности реализован. Степен наплате је 74,20 одсто.Огроман проблем овог предузећа су одштете које се остварују на основу уједа паса. Предузеће је у 2013.години остварило позитиван финансијски резултат и исказало је нето добит у износу од 1.257.923,93 динара.
Чланови Градског већа су дали сагласност на нове више цене воде и услуге изношења смећа. 
 

 

Leave a Comment