Градско веће усвојило предлог тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије

Почетак » Градско веће усвојило предлог тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије » Вести » Градско веће усвојило предлог тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије

На данашњој седници Градског већа усвојен је предлог тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије. Обрађивачи предлога, Одељење за комуналне и инспекцијске послове и ЈКП „Топлана“ представили су начин утврђивања тарифног система, тарифне групе, елементе, ставове и начин обрачуна испоручене топлотне енергије и услуга, основе за формирање и обрачун цена топлотне енергије и услуга. Седници Већа присуствовали су и представници грађана-корисника даљинског система грејања Драган Јанковић, председник Организације потрошача Ваљева и члан радне групе грађана за грејање и Миодраг ђурић, председник радне групе грађана за грејање. Они су тражили да се одложи усвајање овог предлога, јер сматрају да грађани нису имали довољно времена да га проуче. Обрађивачи предлога су нагласили да је ово системска одлука која ни на који начин не утиче на постојећу цену грејања, а да је због грејне сезоне која је на прагу и неблаговременог доношења овако важне одлуке, неопходно њено што брже усвајање. У супротном би се довела у питање грејна сезона у Ваљеву. Чланови Већа су овај предлог прихватили са седам гласова за и једним против и упутили га Скупштини града на усвајање.
Чланови Градског већа су дали сагласност на одлуке о изменама и допунама статута ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ и ЈКП „Видрак“.
Са шест гласова против и два уздржана, одбачен је предлог решења о давању сагласности на одлуку о измени статута установе за културу младих „Омладински центар Ваљево“. Члан Већа Душан Арсенић нагласио је да је неопходно да се коначно утврде правила и критеријуми понашања јавних предузећа и да се коначно заузме став да директори јавних предузећа морају имати високу стручну спрему. Арсенић је констатовао да чланове Већа депримира чињеница да имају велику одговорност и очекивања грађана, а да немају никаква овлашћења да спроводе своје одлуке, нити да од јавних предузећа захтевају да спроводе одлуке својих оснивача.
На данашњој седници прихваћен предлог пројекта „Стварање визије града Ваљева“ у сарадњи са градом Ситард-Геленом, у оквиру учешћа у програму Лого Еаст 2, као и предлог закључка о сарадњи Ваљева у оквиру пројекта Европске агенције за реконструкцију „Еxцханге 2“.
Скупштини Ваљева упућен је и закључак о образовању Радне групе за решавање статуса објеката који се уклапају у поступку привођења земљишта намени утврђеној Планом генералне регулације за туристички центар Дивчибаре. За чланове Радне групе предложени су Станко Терзић, заменик градоначелника, Гордана Јовановић, из ЈП „Ваљево-Турист“, Милена Томић из Градске управе и Добрила Петијевић, такође из Градске управе Ваљева.

Leave a Comment