Градско веће утврдило предлог другог ребаланса буџета

Почетак » Градско веће утврдило предлог другог ребаланса буџета » Вести » Градско веће утврдило предлог другог ребаланса буџета
Градско веће на данашњој седници утврдило је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину-други ребаланс којим су планирани приходи у износу од 1.866.000.000 динара што представља повећање прихода за 5,49% у односу на план.
 
Висина јавних расхода у ребалансу је утврђена на нивоу планираних прихода. Прерасподела средстава намењених за финансирање расхода и издатака града извршена је тако да се обезбеде средства неопходна за завршетак започетих капиталних пројеката, а истовремено се обезбеђује несметано функционисање корисника буџета.
 
„Ово градско руководство се у протекле три године домаћински односило према буџету. Ми смо у 2008. години реализацију буџета имали са 94,5%, у 2009. са 96,4%, а прошле године  са 97,7% што представља врло висок проценат реализације и трудићемо се да и ове године остваримо тај циљ. У првих осам месеци ове године наши приходи су били 1.084.500.000 динара. Када упоредимо са прошлом годином у истом периоду, у 2011. остварили смо око 13,5 милиона веће приходе, што је на први поглед мало увећање, али кад погледамо структуру прихода и упоредимо их, у 2010. години смо имали 163 милиона кредита који смо узели од банке како би купили земљиште „Стефила“, а у овој години смо имали само око 10 милиона ванредних прихода од закупа земљишта у Белошевцу. Када то упоредимо, наши реални приходи у 2011. години, у првих осам месеци у односу на исти период прошле године, већи су за око 165 милиона динара (порез на зараде, порез на имовину и други основни приходи)“, истакао је на данашњој седници Градског већа заменик градоначелника Станко Терзић.
 
„Сви буџетски корисници морају бити врло обазриви у трошењу буџетских средстава. Када будемо добили даље инструкције од Републике у вези трансфера, реаговаћемо благовремено и трудићемо се да и даље задржимо домаћинско пословање“, оценио је Терзић овом приликом.
 
Чланови Градског већа поред осталог на данашњој седници утврдили су и предлог одлуке о успостављању сарадње између града Ваљева и градске општине Велење из Словеније, као и предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела реке Колубаре и приступне саобраћајнице на новоизграђени мост у Улици норвешких интернираца.
 
Градско веће дало је сагласност и на предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о радном времену којом се забрањује извођење живе музике и изношење звучника у баште кафића и ресторана у Тешњару у циљу очувања аутентичности старе градске чаршије и ове амбијенталне целине.
 
Осим тога, чланови Градског већа утврдили су предлог одлуке о поверавању инвеститорских послова изградње и опремања Рециклажног центра јавно комуналном предузећу „Видрак“, као и предлог одлуке о допуни одлуке о оснивању Дома здравља којом се формирају две нове амбуланте ове здравствене установе-једна у Дому понезионера, а друга на Петом пуку.
 
 

Leave a Comment