Градско веће утврдило предлог одлуке буџета

Почетак » Градско веће утврдило предлог одлуке буџета » Вести » Градско веће утврдило предлог одлуке буџета
На седници Градског већа утврђено је да планирани буџетски приходи за наредну годину износе 2.118.000.000 динара, што је за 13 одсто више у односу на овогодишњи буџет.
Градоначелник Зоран Јаковљевић рекао је да ће буџет за следећу годину бити развојно – социјални, заснован на реалним приходима и очекивањима да ће бити реализован са 95 одсто.
“Искористили смо максимално све домаће и стране фондове и планиран је низ пројеката у инфраструктури. Чини ми се да никад није била интензивнија градња, него у претходном периоду. Надам се да ће нам НИП одобрити средства за реализацију даљих планова. Наставићемо радове на топлификацији, изградњи рециклажног центра, трансфер станице, обећали смо субвенције у пољопривреди и значајна средства за спорт“, истакао је градоначелник.
У порезима, као најиздашнијем извору градских прихода, највише, скоро 48 одсто средстава укупног буџета, очекује се од пореза на зараде. Очекује се да Ваљево у 2012. години добије 193.000.000 динара трансферних средстава из републичког буџета. Локални приходи од комуналних, административних, боравишних такси и накнада за рад органа управе и уређење и коришћење грађевинског земљишта планирани су на основу извршења у првих 11 месеци. Комуналне таксе за истицање фирме ће се смањити за 10 одсто у складу са Одлуком о измени одлуке о локалним комуналним таксама. Приходи од закупа објеката су планирани у износу од 5.000.000 динара, док су приходи од издавања  под дугорочни закуп земљишта планирани у износу од 180.000.000 динара и то за парцелу у улици Владике Николаја и за парцеле у оквиру индустријске зоне.
Висина јавних расхода у 2012. години планирана је на основу потреба и захтева корисника буџета, а њиховом расподелом обезбедиће се реална и неопходна средства за функционисање установа друштвених  делатности и локалне самоуправе и средства за одржавање и развој комуналне инфраструктуре у граду.
Коначну одлуку о предлогу буџета даће одборници на редовном скупштинском заседању 29. децембра.

Leave a Comment