Градско веће утврдило предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину

Почетак » Градско веће утврдило предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину » Актуелно » Градско веће утврдило предлог Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину
_dsc0102_dsc0107_dsc0112_dsc0119_dsc0129_dsc0147_dsc0151naslovna

Одлуком о буџету града Ваљева за 2017. годину, коју је данас утврдило Градско веће,  планирани су приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу 2.941.500.000 динара и 224.671.200 динара прихода из осталих извора. Највећи део прихода планиран је од прихода од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 1.218.300.000 динара. Између осталог, порез на имовину је планиран у износу од 469.500.000 динара. Због већег броја обухвата пореских обвезника и теренске контроле података из пореских пријава очекује се повећање прихода по основу пореза на имовину.

„У овом буџету се осећа промена политике једног Града. Одвојићемо значајна средства за Индустријску зону, јер смо увидели да поред грађења неких инфраструктурних пројеката морамо улагати у нова радна места. То је хиљаду пута поновљено и то је тачно, у склопу свега онога што је премијер Владе Републике Србије Александар Вучић рекао приликом посете Горењу, доласком једне фабрике за прераду воћа и поврћа у Ваљево, где страни инвеститор има интереса да улаже у овај крај. Даћу пример града Крагујевца који се ових дана задужио за 23 милиона евра што је највеће задужење у историји Града и хоћу да истакнем да ми немамо такав проблем. Овим буџетом смо предвидели неке ствари које до сада нису наишле на довољно пажње претходних градских власти. Ту пре свега мислим на издвајања средстава за спорт, реновираћемо фудбалски стадион на Пећини, издвојићемо средства за реконструкцију Стрелишта, а кренућемо и у пројекат реализације професионалног позоришта у Ваљеву“, истакао је на данашњој седници градоначелник града Ваљева др Слободан Гвозденовић.

Заменик градоначелника др Драган Јеремић оценио је овом приликом да предлог буџета за наредну годину има свој циљ. „Капитална инвестиција за следећу годину је смањење аеро загађења и средства намењена за то су провучена кроз неколико позиција и на неколико начина. Прва одлука коју би требало да донесе Скупштина, требало би да буде забрана коришћења угља у граду Ваљеву за следећу сезону, а да би то донели морамо наћи начин како да мотивишемо грађане да пређу на други начин грејања. Топлана од следеће године мења енергенте, мазут као енергент се укида и прелази се на био-масу.

На тај начин ћемо значајно смањити цену грејања по квадрату и даћемо могућност грађанима да се прикључе на топловод“, рекао је Јеремић и додао да су од капиталних инвестиција у наредној години најважније Индустријска зона, али и Петница, Дивчибаре, као туристички простори који завређују посебну пажњу. „За пољопривреду смо увећали 100% субвенције и сада је за то, буџетом опредељено 16 милиона динара. Први пут смо предвидели да у Ваљеву буде Сајам воћарства. За Водовод су у следећој години предвиђена озбиљна средства, како за водовод Ваљево-Бранковина, тако и за водовод од бране Ровни. Припремамо пројекте за пут М4, завршетак изградње нове зграде Основне школе „Милован Глишић“, а значајан је и пројекат Међурегионалног информационог центра за који смо добили подршку Владе Србије и Владе Словеније“, рекао је између осталог Јеремић.

Члан Градског већа Борисав Радојичић оценио је овом приликом да је суфицит у буџету добар, само ако је то резултат капиталних инвестиција на добродит грађана. „Главни капитални пројекти у овом буџету и на томе се мора радити перманентно су Индустријска зона и пут М4, јер ти пројекти би требало да доведу стране инвеститоре. За заштиту животне средине издвојено је 40 милиона динара, што је мало  ако се узме у обзир акутни проблем, а то је аеро загађење Града“, рекао је између осталог Радојичић.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2017. годину планирани су расходи и издаци у износу од 2.941.500.000 динара, као и 224.671.200 динара расхода и издатака из других извора. Планирана маса средстава за плате по овој одлуци је пројектована у складу са упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија.

Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су и предлог Одлуке о изменама одлуке о локалним комуналним таксама, предлог Одлуке о изменама одлуке о накнадама за рад Градских управа, као и предлог закључка о усвајању плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за наредну годину.

Говорећи о плану комуналне изградње, заменик градоначелника др Драган Јеремић је истакао да је главна инвестиција у наредној години у Дивчибаре. “Уколико не решимо пројекат фекалне канализације у наредне две године, Дивчибаре можемо да заборавимо као туристичко место. Што се тиче путне инфраструктуре, ми идемо ка томе да урадимо пројекат асфалтирања свих путева на подручју града Ваљева које има сврхе асфалтирати, како би задржали људе на селу, а мора да се уради 60-70 километара асфалтних путева у селима“, рекао је између осталог Јеремић.

Градско веће на данашњој седници, утврдило  је и предлог Плана генералне регулације „Север“, као и предлог Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица.

„Новом Одлуком је утврђена обавеза оштећеном да надлежном Одељењу за инспекцијске послове поднесе пријаву о насталом уједу, као и обавеза одељења да о истом сачини записник. Утврђена је обавеза, што до сада није био случај, да комунална инспекција у сарадњи са зоо хигијеном организује предузимање мера у циљу идентификације и хватања паса луталица. Такође је утврђена обавеза оштећеног, да са комуналним инспектором изађе на место догађаја. Одлуком су прецизирани подаци које мора садржати пријава, а такође је прописано, што до сада није било, да у случају за накнаду штете, чији износ премашује 50.000 динара, треба да се добије сагласност Градског већа“, рекао је између осталог на данашњој седници Градског већа Милан Гајић, одборник у Скупштини града.

Чланови Градског већа на данашњој седници, поред осталог утврдили су предлог Одлуке о изменама одлуке о радном времену, предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима, предлог Одлуке о допуни Локалног акционог плана за образовање Рома, а утврђен је и предлог Решења о давању сагласности на статут о измени статута ЈКП „Полет“.