Градско веће утврдило предлог одлуке о завршном рачуну буџета и предлог одлуке о првом ребалансу

Почетак » Градско веће утврдило предлог одлуке о завршном рачуну буџета и предлог одлуке о првом ребалансу » Актуелно » Градско веће утврдило предлог одлуке о завршном рачуну буџета и предлог одлуке о првом ребалансу

Чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину којом су планирани приходи и примања у износу од 2.997.000.000 динара средстава буџета града Ваљева и 244.445.235,85 динара из осталих извора буџетских корисника. Ребалансом планирана средства буџета града су смањена за 7.430.000 динара односно за 0,25% , док су средства из осталих извора буџетских корисника увећана за 12.236.408,22 динара односно за 5,01%. По овом основу буџет града Ваљева је увећан за укупно 430.000 динара за реализацију пројекта Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ који финансира Министарство културе и информисања Владе Републике Србије.

 

Првим ребалансом планирани су расходи и издаци у износу од 2.997.000.000 динара, као и 244.445.235,85 динара расхода и издатака из других извора.

 

Градско веће прихватило је Одлуку о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2016. годину. Утврдило је решење о именовању Радне групе за Градац у циљу унапређења туристичких потенцијала у овом делу града.

 

Градоначелник града Ваљева др Слободан Гвозденовић нагласио је на седници Градског већа да је због потребе ширења Индустријске зоне и довођења производних компанија и инвеститора, руководство града  стуило у контакт са потенцијалним инвеститорима и државним институцијама ради прибављања грађевинског земљишта због формирања Индустријске зоне.

 

Утврђен је и предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, као и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за рад Градских управа.

 

Градско веће утврдило је предлог Стратегије безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева за период од 2016. године до 2020. године. Утврђен је редлог Одлуке о броју Градских управа, као и предлог Одлуке о Градским управама.

 

Чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2015. годину.

 

Утврђен је и предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП  „Топлана“, као и предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Видрак“ и „Водовод“.

 

Чланови Већа утврдили су и предлог Одлуке о допунама и изменама Одлуке о јавним паркиралиштима, као и предлог решења о давању сагласности на одлуку о ценама паркирања ЈКП „Видрак“. Градско веће утврдило је и предлог решења о давању сагласности на Одлуку о цени уклањања непрописно паркираних возила, предлог Одлуке о извођењу хитних радова за заштиту Ваљева од великих вода реке Обнице, као и предлог закључка о прихватању анекса споразума о заједничком извршењу хитних радова за заштиту Ваљева од поплава.

 

Утврђен је предлог Одлуке о претварању потраживања града Ваљева према обвезнику „Ласта“ а.д. Београд у основни капитал града Ваљева у „Ласта“ а.д. Београд.

 

„Овом одлуком стара аутобуска станица ће припасти Граду, тако да ћемо ми имати један међусобни однос између „Ласте“ и града Ваљева. У исто време решићемо и имовински проблем који заиста постоји уколико „Ласта“ промени структуру власништва“, рекао је заменик градоначелника града Ваљева др Драган Јеремић.

 

Утврђен је и редлог Одлуке о изменама Одлуке о изради Плана генералне регулације „Југ“, предлог Одлуке о поверавању послова урављања и одржавања сеоског водовода Горња Грабовица у овој години. Поред осталог, Градско веће утврдило је предлог Решења о допуни р

ешења о именовању Радне групе за Дивчибаре.