Градско веће утврдило предлог ребаланса буџета

Почетак » Градско веће утврдило предлог ребаланса буџета » Актуелно » Градско веће утврдило предлог ребаланса буџета

Чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину-први ребаланс. Ребалансом планирана средства увећана су за 84.160.000 динара, тако да  планирани приходи и примања износе 2.707.810.000 динара средстава буџета града, а средства из осталих извора буџетских корисника износе 232.526.766 динара. Закључком Владе Републике Србије којим је прихваћен извештај Радне групе за проверу и систематизовање трошкова за које су средства обезбеђена у Фонду солидарности Европске уније за надокнаду трошкова у вези са хитним интервенцијама и санацијом поплава у мају 2014. године, пренета су средства граду Ваљеву у износу од 71.862.639, 42 динара. Министарство културе и информисања уплатило је трансферна средства у износу од 6.000.000 динара за реализацију пројеката у култури Народног музеја и Завода за заштиту споменика културе.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину, висина јавних расхода у ребалансу је утврђена на нивоу планираних прихода у износу од 2.707.810.000 динара и 232.526.766 динара.

„Српска Влада на челу са премијером Александром Вучићем је много учинила да развије предузетнички дух код Срба, који већ годинама уназад скоро није постојао. Сигуран сам да ће нова српска Влада са Вучићем на челу наставити тај посао успешно да ради. Морамо се ослободити старих навика, феудалних навика, да је држава та која мора да брине да отвори свако ново радно место. Морају радити и они који се баве предузетништвом и који се баве приватним послом“, оценио је на данашњој седници градоначелник др Слободан Гвозденовић говорећи о ребалансу буџета.

„Из буџетске резерве биће опредељен износ од 3,6 милиона намењен Предшколској установи „Милица Ножица“ за реконструкцију додатног простора, 7 нових соба и 120 нових места за децу. На тај начин ћемо добити једно ново мини обданиште. Из тих разлога и убудуће би требало да буџетска резерва буде на максималном нивоу, баш због непредвиђених, а врло битних ствари које се дешавају у току године. Указала се могућност да добијемо простор где ћемо сместити децу. Осим тога намеравамо да повећамо капацитет градског обданишта, а и да дамо могућност да у наредном периоду се прошире и приватна обданишта. Ово је један од начина да решимо тај велики проблем у граду“, оценио је заменик градоначелника мр Драган Јеремић.

Борисав Радојичић, члан Градског већа на данашњој седници похвалио је повећање средстава у износу од седам милиона динара за примарну здравствену заштиту. „Очекујем да ћемо имати бољи квалитет услуга и боље задовољење потреба корисника, а знамо да је здравље приоритет“, рекао је Радојичић. Он је додао и то да је шест милиона од Министарства културе и информисања, колико је Град добио за сваку похвалу. „Ипак, овај ребаланс буџета, који ја подржавам, није до краја покренуо развојну функцију Града. Наша обавеза у наредном периоду је да морамо и то имати у виду“, рекао је Радојичић.

„Дирекција има у својој ставци неколико позиција које су промењене и да се неке инвестиције, које су започете, заврше како би се  унапредио живот грађана. Суштина је да ми у наредном буџету морамо имати посебан аспект развоја, али морамо и од државе тражити нека додатна средства и појављивати се са много више пројеката на конкурсима да би добили та средства“, рекао је Јеремић.

Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања, али и измена и допуна програма комуналне изградње  ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“за 2016. годину. Утврђен је и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП „Агроразвој ваљевске долине“, предлог Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута, предлог допуне Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта, а утврђен је и предлог Одлуке о измени програма коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2016. години.

Дневни ред данашње седнице је допуњен са тачкама које се односе на извештај о раду ЈП „Полет“ за 2015. годину и Решење о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈП „Полет“ за претходну годину.

Говорећи о извештају о раду ЈП „Полет“, члан Градског већа Борисав Радојичић нагласио је да су информације у њему недовољне. „Из извештаја се не види да су предузете мере у току године да се санира овај губитак. Материјал је непотпун, нејасан и касно је достављен“, рекао је Радојичић.

О пословању ЈП „Полет“ говорио је и заменик градоначелника мр Драган Јеремић. „Из извештаја се види да је предузеће пословало са губитком у износу од три милиона, што је више од 50% од планираног губитка за 2015. годину. Не само да предузеће није смањило планирани губитак, већ га је увећало. Ово предузеће из године у годину прави губитак, у време када се ми бавимо политиком штедње. Мислим да је ово једна од ретких пијаца која прави губитке у Србији, јер обично су то најпрофитабилнија предузећа. Сматрам да би ово предузеће требало прекомпоновати“, оценио је Јеремић и нагласио да се неће позитивно изјаснити за овај извештај.

Између осталог, Градско веће је на данашњој седници утврдило је и предлог Одлуке о преносу на управљање и коришћење новоизграђеног школског објекта у Основној школи „Милован Глишић“, предлог Одлуке о измени одлуке о мрежи основних школа на територији Града, као и предлог решења о давању сагласности на употребу имена града Ваљева.