Градско веће утврдило предлоге програма рада установа културе и низ других значајних одлука и решења

Почетак » Градско веће утврдило предлоге програма рада установа културе и низ других значајних одлука и решења » Актуелно » Градско веће утврдило предлоге програма рада установа културе и низ других значајних одлука и решења
VecenaslovnaVecenaslovnaVece1Vece2Vece3Vece5

Чланови Градског већа разматрали су извештај о извршењу годишњег плана рада за 2014/2015. годину Предшколске установе „Милица Ножица“, а утврдили су и предлог решења о давању сагласности на годишњи план рада ове установе.

Утврђени су и предлози решења о давању сагласности на : програм рада Народног музеја за ову годину, програм рада Модерне галерије, програм рада Међуопштинског историјског архива, програм рада Завода за заштиту споменика културе, програм рада Интернационалног уметничког студија „Радован Трнавац Мића“, програм рада Центра за културу, као и програм рада КУД „Абрашевић“ за 2016. годину.

На данашњој седници, члан Градског већа Борисав Радојичић оценио је, да би сви корисници буџетских средстава у летњем периоду, током јула и августа, требало да ураде извештај о пословању за првих шест месеци. „Треба да ураде једну упоредну анализу између донетог плана рада и оствареног,  са акцентом на проблеме које можда имају у пословању, са предлозима и сугестијама и да то буде на дневном реду седнице Већа у септембру, а након тога ћемо одлучити шта треба ми даље да упутимо Скупштини на разматрање. Мислим да би то требало да буде припрема пред крај године кад се доноси буџет, како би много пре били упознати са проблематиком и оствареним резултатима, а како би у следећу годину ушли што боље припремљени“, истакао је Радојичић, а Градско веће је усвојило овај предлог.

Члан Градског већа Дејан Богојевић оценио је на данашњој седници да је потребно сагледати укупно стање у култури у граду Ваљеву. „Потребно је припремити стратешки документ, односно стратегије развоја културе у граду Ваљеву. Требало би да видимо оно што је најбитније и шта би требало урадити у координацији са свим установама културе. Тим документом би били дефинисани основни правци развоја културе. Потребно је и формирање Савета за културу, као стручног и саветодавног тела, које би унапредило област културе у граду Ваљеву“, рекао је Богојевић, а Градско веће је усвојило овај предлог.

На данашњој седници утврђен је и предлог решења о давању сагласности на програм рада Центра за социјални рад, као и предлог решења о давању сагласности на програм рада Установе за физичку културу „Валис“. Приликом разматрања програма рада Валиса, члан Градског већа Борисав Радојичић рекао је да се мора урадити анализа када је реч о средствима која се опредељују за зараде у овој установи. „Већ годинама, Валис је у односу на друге установе потцењен у износу средстава која се опредељују за зараде“, рекао је Радојичић.

Градско веће на данашњој седници утврдило је и предлог одлуке о допуни одлуке о оснивању Дома здравља, предлог решења о давању сагласности на програм рада Дома здравља за ову годину, као и предлог одлуке о давању сагласности Дому здравља за давање у закуп пословног простора који се налази у саставу зграде Дома здравља намењене за рендгенску и лабораторијску службу.

Градско веће утврдило је и предлог одлуке о замени испуњења обавеза дужника „Слога XT“ АД Ваљево према повериоцу граду Ваљево. Овом одлуком дефинисано је да Град преузме имовину дужника „Слоге XT“ на име измирења дела дуга према повериоцу граду Ваљеву , а коју чини зграда железничког саобраћаја број 3.4. и 5. у Железничкој улици број 7. На предлог дужника „Слога XT“ о замени испуњења имовином која је власништво дужника за део потраживања који град Ваљево има према дужнику, дата је сагласност од стране одбора повериоца 24. фебруара 2016. године.

Заменик градоначелника мр Драган Јеремић истакао је приликом разматрања ове тачке дневног реда, да је ово један од начина будућег решавања проблема дугова према Граду који су тешко наплативи. „Ово је најисправнији начин, с обзиром на чињеницу да ово предузеће и још неколико спојених предузећа, а која имају везе са Слогом, имају још пуно дуга према Граду и иницијатива би требало да иде у том правцу да се што више оваквих ствари одради и да што више обавеза Слоге, Вујића и свих тих фирми, које дугују Граду, решимо овим путем. Сви објекти, а посебно овај који је предмет овог уговора, ће се користити за установе културе. Кад смо већ код установа културе, предложио бих, посебно Центар за културу, да припрема пројекте за адаптацију објекта. Музеј да припреми предлог за неке објекте у Граду који су сада ван употребе, а градски су и могу да се користе за музејске просторе. Имамо ми још дужничких односа и планирамо да то наплатимо кроз повећање имовине града Ваљева“, рекао је Јеремић. О овој теми говорио је и члан Градског већа Борисав Радојичић, који је истакао да је ово једини могући начин наплате потраживања Града од корисника и пореских обвезника. „Ја бих сугерисао, да приликом доношења ових одлука, увек орочимо рок, шест месеци или годину дана у коме се мора определити намена објекта, јер веома је добро да у самом старту знамо намену објекта“, рекао је Радојичић, а овај закључак је прихватило Градско веће.

Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су и предлог одлуке о измени одлуке о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ваљева. Прихваћен је и уговор о конституисању права службености, који ће закључити Град и ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни. Предмет овог уговора је конституисање права службености постављањем стуба за монтажу опреме за систем осматрања и обавештавања.

Градско веће утврдило је и одлуку о одређивању намене објекта у Улици Војводе Мишића бр. 21, бивше зграде Радио Ваљева и Напреда. Овом одлуком дефинисано је да ће ова зграда бити службена зграда за потребе органа Града-Градска кућа, а приступиће се реконструкцији и адаптацији овог објекта.