Градско веће Ваљева прихватило иницијативу о оснивању Агенције за регионални економски развој

Почетак » Градско веће Ваљева прихватило иницијативу о оснивању Агенције за регионални економски развој » Вести » Градско веће Ваљева прихватило иницијативу о оснивању Агенције за регионални економски развој
На данашњој седници Градског већа усвојени су закључци о давању сагласности на програме пословања ЈКП “Водовод Ваљево“, ЈП “Општинска стамбена агенција“, ЈП “Ваљево турист“, ЈИП “Радио Ваљево“ и ЈП “Регионална телевизија Ваљево“.
Одлуком о буџету града Ваљева за 2009.годину и програмом пословања ваљевског Водовода планирано је да се за изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже финансирају радови у укупном износу од 40 милиона динара. У оквиру предвиђених средстава планира се наставак пројекта “Јаз“, изградња канализационе мреже у Горићу, наставак радова на постројењу за прераду воде у Ваљевској Каменици и одржавање сеоскох водовода Кукаљ и Прскавац.
“Водовод у овој години исказује губитак од 80 милиона динара. Тај губитак до сада је покриван из средстава амортизације“, рекао је директор Водовода Селимир Манојловић и додао да је то сада немогуће с обзиром да је неопходна реконструкција фабрике воде на Пећини. Према његовима речима, планирано је да се преко Дирекције за воде обезбеди 200-250 милиона динара које потребно уложити у реконструкцију постројења у наредне три године. Програмом пословања за ову годину Водовод је предвидео и проширење обима послова преузимањем одржавања сеоских водовода.
ЈП “Општинска стамбена агенција“ је програмом пословања за 2009.годину планирала завршетак изградње 41 стана у Пожешкој улици на Петом пуку у оквиру реализације друге фазе СИРП програма. Друга инвестициона активност односи се на санирање 20 стамбених јединица у нехигијенском насељу у Ђердапској улици, као и израда прикључака за водоводну мрежу у МЗ “Горњи Лукавац – Дубље“ за 26 ромских породица. Планом за ову годину планиране су активности на припреми за будућу градњу стамбеног објекта на већ постојећој локацији која се налази у Новом насељу.
Најзначајније маркетиншке активности ЈП “Ваљево турист“  планиране су у оквиру одржавања манифестација “Дан малине“, “Дан купине“ и “Бели Нарцис“. За инвестициона улагања у 2009.години планирано је 5,5 милиона динара и то за Туристичко информативни центар и реновирање пијаце на Дивчибарама, као и набавку опреме за интернет-кафе. Највећи део средстава планирано је да се обезбеди учешћем пројектом код Министарства економије и регионалног развоја.
Чланови Градског већа дали су сагласност на годишње програме пословања Радио Ваљева и Телевизије Ваљево.
На данашњој седници Веће је прихватило иницијативу начелника Колубарског округа о оснивању Агенције за регионални економски развој. Влада Републике Србије и Министарство економије и регионалног развоја потписали су са Организацијом Уједињених нација за развој (УНДП) и Владом Републике Италије Уговор о донацији у висини од три милиона евра за регионалне пројекте на подручју Колубарског и Мачванског округа. Ова донација обухвата и оснивање агенције за регионални економски развој. До сада је у Србији основано шест регионалних агенција. Основни задатак агенције је креирање стратегије привредног развоја ова два округа, израда пројеката локалног економског развоја и мапа економског потенцијала, проналажење страних инвеститора и других фондова из којих би се сливала новчана средства за покретање развоја.

Leave a Comment