Именовани директори јавних предузећа

Почетак » Именовани директори јавних предузећа » Вести » Именовани директори јавних предузећа
Одборници Скупштине града Ваљева усвојили су извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2013.године. У периоду од 1. јануара до 30.септембра ове године, приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из предходне године, реализовани су у износу од 1.679.339.670 динара, односно 65,86% у односу на план. У истом периоду, расходи и издаци реализовани су у износу од 1.481.178.799 динара, односно 58,09% у односу на план. По Одлуци о буџету за 2013. годину расходи и издаци из буџетских средстава планирани су у износу од 2.549.784.000 динара.
 
Констатован је престанак одборничког мандата Илији Трипковићу, кога је заменио Лазар Андрић. Усвојен је предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“, ЈКП „Видрак“, ЈКП „Топлане“, као и јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система Стубо-Ровни „Колубара“ за 2013.годину. Одборници су дали сагласност на измене и допуне програма пословања управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“.
 
На данашњој седници утврђен је предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Дирекције за робне резерве за 2013. годину. Изменама и допунама програма ове Дирекције укупни приходи смањени су са планираног износа од 21.155.624 динара, на износ од 11.638.624 динара, а све у складу са ребалансом буџета.
 
Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца и предлог програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака скинути су са разматрања на предлог одборнице Иване Јоловић. Одборници су се сложили да овако презентирана одлука има извесних нејасноћа, које треба отклонити и спремити за једну од наредних седница.
 
Одборници Скупштине града Ваљева изабрали су директоре шест јавних предузећа по конкурсу, а на предлог комисије. За директора Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште и изградњу Ваљева именован је магистар економских наука Драган Јеремић. Дипломирани правник Ђорђе Павловић је изабран за директора “Водовода“, док је дипломирани математичар Ивко Стојковић изабран за директора ЈКП “Топлана-Ваљево“, а Јанко Гагић дипломирани математичар за директора градске чистоће “Видрак“. За директора ЈКП “Полет“ изабран је шумарски инжењер Драган Бранковић. Предраг Обућина дипломирани економиста је изабран за директора Јавно информативног предузећа “Радио Ваљево“. Напоменимо и то да су запослени у Радио Ваљеву тражили да се избор директора скине с дневног реда, што одборници нису прихватили.
 
Јеремић, Павловић, Стојковић и Гагић су били вршиоци дужности директора у тим предузећима, док су Бранковић и Обућина новоизабрани.
 
Одборница Милка Ерић Васиљевић је информисала одборнике о учешћу одборница Скупштине града Ваљева на Конференцији женске парламентарне мреже.
 
На предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштина је донела решење о измени решења о именовању Градске изборне комисије. За председника Градске изборне комисије именован је дипломирани правник Михаило Милутиновић уместо Милене Ђуричић. Досадашњи чланови комисије Владимир Николић и Драган Настић замењени су и уместо њих су изабрани Војислав Џоговић и Љубинко Андрић, дипломирани правници.
 
 
 

Leave a Comment