Индустријска зона-активности Града

Почетак » Индустријска зона-активности Града » Вести » Индустријска зона-активности Града
Град Ваљево је у сврху подстицаја директних страних и домаћих инвестиција у децембру 2010. године купио бивше ДП „Стефил компанија“ у стечају.
 
У годинама које су претходиле куповини ДП „Стефил компанија“ од стране правних и физичких лица отуђена су значајна покретна средства, опрема и машине овог предузећа.
 
Ваљевским фирмама „АБЦ тест“, „Елби“, „Металпром“ и Ненаду Дубљевићу, као физичком лицу, у новембру 2011. и у мају 2012. године продато је осам парцела укупне површине 4,25 ha за око 30 милиона динара.
 
Крајем 2013. године предузећу “Самеди” издата је у закуп производна хала површине 10.926 квадрата. Закупцу су призната улагања, која су била неопходна како би се објекат ставио у функцију, што је урачунато у цену закупа и на основу чега је предузеће „Самеди“ ослобођено плаћања накнаде закупа на одређени временски период.
 
Све време од момента куповине предметне локације, Град је спроводећи све неопходне законске радње, омогућио закуп и продају парцела и објеката у Индустријској зони. Упоредо са овим, текли су и радови на инфраструктурном уређењу простора, како би се заинтересованим инвеститорима понудили бољи услови за пословање у Индустријској зони. Град је у претходном периоду на простору Индустријске зоне „Стефил“ изводио радове на реконструкцији дела фекалне канализационе мреже, санацији трафостаница, за шта је утрошено близу 20 милиона динара.
 
Досадашње искуство код издавања у закуп објеката у Индустријској зони показало је низ проблема, од тога да од закупа Град није имао додатних средства за инвестирање у инфраструктурно опремање, јер су иста уложена како би се објекат који је предмет закупа ставио у функцију, па све до тога да се Град као закуподавац у свим радњама према институцијама појављује у име закупца и да је то само стварало изнова нове обавезе локалној самоуправи.
 
Наведени ефекти продаје земљишта и издавања у закуп објеката захтевају доношење нове стратегије развоја Индустријске зоне. Она ће се заснивати на два елемента, нормативно и инфраструктурно уређење.
 
Град ради на припреми аката за оснивање Индустријске зоне, статута, као и аката којима би се уредила правила понашања и пословања у Индустријској зони, како би се и они који управљају зоном и они који послују у њој обавезали да ће радити у складу са потребама локалне заједнице.
 
Намера је Града да се до краја године инфраструктурно девастирана зона опреми, уреди и огради, а да се за те послове искористе средства добијена од продаје објеката.
 
У том смислу, Град ће на продају понудити свих пет објеката са којима располаже. У поступку продаје два објекта, један је ових дана продат предузећу „АБЦ тест“ из Ваљева, а за преостала три чека се сагласност Министарства финансија – Пореске управе.
 
Град ће у складу са усвојеним планским документима, а која су сада на нивоу нацрта и то ПГР „Привредна зона“ Ваљево и Привредна зона “Стефил“, у будућности радити на ширењу Индустријске зоне „Стефил“, и то куповином и инфраструктурним опремањем парцела које се сада граниче са Индустријском зоном.
 

Leave a Comment