Информација о почетку радова на изградњи канализационе мреже у насељу Баир

Почетак » Информација о почетку радова на изградњи канализационе мреже у насељу Баир » Актуелно » Информација о почетку радова на изградњи канализационе мреже у насељу Баир

Радови на изградњи канализационе мреже у насељу Баир почињу у среду 24. јула 2019. године и планирано је да трају 100 календарских дана. Радови ће се сукцесивно изводити по улицама и прво ће почети у улици Алексе Шантића, а затим у улицама Шумадијска, Поп Андрије и тако редом. Грађани у насељу ће бити правовремено обавештавани о датуму почетка и дужини трајања радова у појединим улицама, као и о изменама режима саобраћаја у појединим улицама.

Путем јавне набавке изабран је извођач радова на изградњи канализационе мреже у насељу Баир. Најповољнију понуду је доставио конзорцијум извођача који предводи ГП „Компресор Инг“ д.о.о. из Ваљева заједно са Слобода грађевинар 1947 доо из Обреновца, Bauwesen доо из Лазаревца, Александар Михаиловић СЗР Геометар из Ваљева, ПД Аутотранспорт доо из Ваљева и Предузеће за производњу, транспорт и услуге Stobex д.о.о. из Лознице.
Наздор је поверен предузећу Мастер Пројект д.о.о. из Ваљева.

О ПРОЈЕКТУ „ЖИВЕТИ ЗАЈЕДНО – ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У РОМСКОМ НАСЕЉУ БАИР“

У току је реализација пројекта „Живети заједно – Изградња канализационе мреже у ромском насељу Баир у Ваљеву“. Пројекат подразумева изградњу 893 метра нове канализационе мреже у градском насељу Баир, које бележи убрзани раст и побољшаће услове живота становника тог насеља, као и бројних локалних предузећа која послују у централном делу Ваљева. Отпадне воде ће се преусмерити у постројење за пречишћавање воде у Ваљеву, док ће пројекат допринети и бољој заштити животне средине кроз смањење испуштања штетних материја у земљиште и подземне воде.

Путем јавне набавке изабран је извођач радова на изградњи канализационе мреже у насељу Баир. Најповољнију понуду је доставио конзорцијум извођача који предводи ГП „Компресор Инг“ д.о.о. из Ваљева заједно са Слобода грађевинар 1947 доо из Обреновца, Bauwesen доо из Лазаревца, Александар Михаиловић СЗР Геометар из Ваљева, ПД Аутотранспорт доо из Ваљева и Предузеће за производњу, транспорт и услуге Stobex доо из Лознице. Радови на изградњи канализационе мреже у насељу Баир почињу у среду 24. јула 2019. године и планирано је да трају 100 календарских дана. Радови ће се сукцесивно изводити по улицама и прво ће почети у улици Алексе Шантића, а затим у улицама Шумадијска, Поп Андрије и тако редом. Грађани у насељу ће бити правовремено обавештавани о датуму почетка и дужини трајања радова у појединим улицама, као и о изменама режима саобраћаја у појединим улицама.

Подршком реализацији овог пројекта јавне инфраструктуре, Европска унија директно доприноси бољем животу становништва града Ваљева, кроз унапређењe квалитета и доступности комуналних, здравствених и социјалних услуга, као и бољим условима за образовање и одрастање деце и младих. Посебно се доприноси унапређењу услова и живота Ромске популације, која у овом насељу у Ваљеву чини већину. На тај начин град Ваљево показује посебну одговорност и бригу за све становнике нашег града, а нарочиту пажњу поклања квалитету живота Рома и Ромкиња.

Током спровођења пројекта посебна пажња ће бити усмерена на поштовање принципа доброг управљања, што ће Градској управи Ваљево омогућити да буде ефикаснија и транспарентнија у свакодневном раду.
Поред активности које се односе на изградњу канализационе мреже, пројектом су предвиђене и активности које се односе на промоцију, као и на примену принципа доброг управљања кроз већу партиципативност грађана у процесу одлучивања, недискриминацију, једнакост, као и унапређење локалних одлука, процедура и прописа из ове области.
Пројекат се реализује у оквиру Програма подршке Европске уније развоју општина – ЕУ ПРО, који финансира Европска унија, а спроводи УНОПС у партнерству са Владом Републике Србије. Носилац пројекта је Град Ваљево, а партнер на пројекту је ЈКП Водовод Ваљево. Укупна вредност пројекта износи 234.310 евра, од чега је вредност донације Европске уније 150.000 евра, а суфинансирање града Ваљева износи 84.310 евра.