Информација о порасту водостаја на рекама

Почетак » Информација о порасту водостаја на рекама » Актуелно » Информација о порасту водостаја на рекама

На основу договора крајем новембра између представника „Србијавода“, ЈП „Колубара“, предузећа „Ерозија“, које изводи радове на кориту реке Колубаре и представника града Ваљева, ЈП „Колубара“ је у претходном периоду испуштало из акумулације „Стубо-Ровни“ мање количине воде него што је потребно. То је омогућило несметано извођење радова у кориту реке Колубаре.

У периоду од 28. децембра до 15. јануара ови радови ће бити обустављени, па ће се количина воде која се испушта из акумулације повећати са 1,5 на 4,5 кубних метара у секунди. Овакав режим истицања воде је неопходан да би се смањио ниво воде у акумулацији и да би се иста оспособила за прихват нових количина воде које се очекују на пролеће.

Због тога ће доћи до пораста водостаја на рекама Јабланица и Колубаре. Пораст водостаја неће ни у ком случају угрозити безбедност људи и објеката поред ових река.