ИНФОРМАЦИЈА ВЛАСНИЦИМА ПОДЗЕМНИХ ВОДОВА (ИНСТАЛАЦИЈА)

Почетак » ИНФОРМАЦИЈА ВЛАСНИЦИМА ПОДЗЕМНИХ ВОДОВА (ИНСТАЛАЦИЈА) » Вести » ИНФОРМАЦИЈА ВЛАСНИЦИМА ПОДЗЕМНИХ ВОДОВА (ИНСТАЛАЦИЈА)
Законом о озакоњењу објеката (,,Сл. гласник РС“, број 96/2015), који је ступио на снагу 27.11.2015. године, уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, услови, начин и поступак издавања решења о озакоњењу, правне последице озакоњења. Одредбе закона односе се и на подземне водове (подземне инсталације), као и на надземне водове (надземне инсталације), ако по техничким карактеристикама и положају представљају самосталне објекте.
 
 
Чланом 46. став 6. Закона о озакоњењу објеката (,,Службени гласник РС“, број 96/2015), прописано је
да је
,,ВЛАСНИК ПОДЗЕМНИХ ВОДОВА (ИНСТАЛАЦИЈА) ДУЖАН ДА У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ОБАВЕСТИ ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ДА ИМА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕН ПОДЗЕМНИ ВОД“.
 
Овим путем вас подсећамо о горе наведеној законској одредби и дужности да по истој поступите, уколико сте власник незаконито изграђеног подземног вода. 
 
Ако нисте поднели захтев, то можете учинити до 27. јануара 2016.године у Градској управи Ваљево на шалтеру број 13 и путем поште на адресу Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове (за грађевинску инспекцију) Карађорђева број 64.
 
 
 
 
 

Leave a Comment