ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГРАЂАНЕ

Почетак » ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГРАЂАНЕ » Актуелно » ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГРАЂАНЕ

У ноћи између 10 и 11. децембра 2017. део територије града Ваљева је захватио јак и олујни ветар. Ветар је носио црепове са кућа, пластенике и друге предмете и  изазвао значајну материјалну штету у домаћинствима.

Позивају се грађани да насталу штету пријаве најкасније до петка 15. децембра 2017. године на шалтеру писарнице Градске управе Ваљево, Ул. Карађорђева бр. 64, попуњавањем Захтева за утврђивање штете.

Штету је могуће пријавити и на телефоне Одсека за ванредне ситуације и послове одбране: 243-273, 232-743, 221-088 или 224-728, од 7,30 – 15,30.

Комисија која врши процену штете настале након елементарне и друге непогоде на стварима грађана, у најбржем могућем року, изласком на лице места, утврдиће насталу штету.

Пријаве штете после 15. децембра 2017. године неће се узимати у рад.