Иницијатива Ваљева уродила плодом – локалним самоуправа омогућено да додељују стипендије и кредите ученицима и студентима

Почетак » Иницијатива Ваљева уродила плодом – локалним самоуправа омогућено да додељују стипендије и кредите ученицима и студентима » Вести » Иницијатива Ваљева уродила плодом – локалним самоуправа омогућено да додељују стипендије и кредите ученицима и студентима
 
Председништво СКГО је усвојило иницијативу града Ваљева и упутило предлог Влади Србије и Народној скупштини да се јасно уреди могућност да локалне власти могу додељивати стипендије и кредите ученицима и студентима.
 
Град Ваљево се као и већина локалних самоуправа у Србији има потребу да из буџета финансира талентоване и успешне ученике и студенте, али доскорашњи закон није јасно дефинисао да ли на то локалне самоуправе имају право.
 
Буџетом града Ваљева за 2013. годину, талентовани ученици и студенти из Ваљева се финансирају са 13.000.000,00 динара преко Фондације за талентоване ученике и студенте. У 2013. години 184 је добило стипендије, од тога 13 ученика основних, 33 ученика средњих школа и 138 студената.
 
Након иницијативе града Ваљева, коју су подржале и остале локалне самоуправе, заједничким деловањем преко Сталне конференције градова и општина, измењен је и допуњен Закон о ученичком и студентском стандарду (Сл.Гласник: 18/2010-54, 55/2013-38), у јуну месецу ове године.
У одељку Право на стипендију за изузетно надарене ученике и студенте и ставовима 18 и 19. члана 11а. уређено је да:
 
Право на стипендију за изузетно надарене ученике, односно студенте нема ученик, односно студент који је право на неку другу ученичку, односно студентску стипендију или кредит остварио у складу са одлуком надлежног органа из буџета јединице локалне самоуправе, односно из буџета Републике Србије.
 
Јединица локалне самоуправе може својом одлуком, у складу са материјалним могућностима, утврдити право на ученичку, односно студентску стипендију или кредит, ако је претходно за те намене у свом буџету обезбедила средства.
 
СКГО је почетком 2013. године упутила и континуирано заступала иницијативу Министарству просвете, науке и технолошког развоја да се изменом и допуном постојећих прописа, првенствено Закона о ученичком и студентском стандарду и Закона о основама система образовања и васпитања, јасно омогући локалној самоуправи да путем стипендија и кредита може да пружа финансијску помоћ ученицима и студентима, као вид подршке коју дају младима са своје територије. Имајући у виду претходни правни оквир, није било сасвим јасно да ли локалне власти имају право да стипендирају ученике и студенте или не. Управо зато, СКГО је сматрала да треба отклонити ове недоумице и иницирала измену прописа који то уређују.
 

Leave a Comment