Инклузија Рома у Ваљеву

Почетак » Инклузија Рома у Ваљеву » Вести » Инклузија Рома у Ваљеву
Град Ваљево спроводи Локални акциони план за образовање Рома заједно са партнерима од 2006. године. Пажња је до сада била усмерена на обезбеђење ужине и превоза за ромску децу која похађају обавезан припремни предшколски програм.
 
Сваке године за ову намену се издваја од 500.000 до 700.000 динара. До сада је, од усвајања ЛАП-а утрошено преко 3.000.000 динара из буџета.
 
Ове године Град Ваљево је покренуо програм стипендирања ромских ученика средњих школа и студената. На конкурс се јавило 29 кандидата. Услове испуњава 21 кандидат.
 
Град Ваљево у сарадњи са партнерима током ове школске године реализује акцију под називом „Образовање, мост разумевања. Образовна инклузија Рома у Ваљеву 2011/2012“. Пројекат подразумева стварање промена у неколико области које се тичу образовања ромске популације у Ваљеву као што су повећање обухвата и квалитета образовања али и неговање културног идентитета Рома и смањење ризика дискриминације у образовању. На овај начин локална самоуправа, заједно са другим пројектима, се активно укључује у процес образовања.
 
Подршка за остваривање овог пројекта вредног 35.000 евра је обезбеђена у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС“, који реализује Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке, средствима Светске банке/Међународне банке за обнову и развој, IBRD Зајам број 7510 YF“ и Roma Education Fund из Будимпеште“. Овим пројектом су обухваћене 42 локалне самоуправе.
 
Град Ваљево настоји да укључи ромске представнике у процес доношења одлука. Градоначелник је образовао Комисију за праћење и имплементацију Декаде Рома која је задужена за реализацију ЛАП-а за образовање Рома, постоји и тим за образовну инклузију Рома који је развио и спроводи пројекат о коме је данас било речи на конференцији за новинаре. На конференцији су се представили чланови пројектног тима: Јелица Стојановић, начелница градске управе за друштвене делатности, Владимир Пантић, помоћник координатора тима и Зорица Лазић, педагог ОШ „Свети Сава“ Попучке. Они су представили досадашње резултате након почетка нове школске године и најавили планиране активности до краја године – школа родитељства у Балачкој, спортско такмичење ученика, клуб родитеља, радионица „Традиција и култура Рома“, професионална оријентација у Техничкој школи, афирмативни упис у Техничкој, набавка прибора и уџбеника, трибине „Значај образовања“ и још доста занимљивих активности.
 
Град Ваљево планира у будућности активности које ће допринети бољем положају ромске националне мањине, како у образовању, тако и у другим областима, нпр. становање и квалитет живота (вода у Балачкој, Бранковини, Дупљају и др), запошљавање (у сарадњи са НСЗ) и сл.

Leave a Comment