Инструкција о начину рада приликом организовања посета

Почетак » Инструкција о начину рада приликом организовања посета » Актуелно » Инструкција о начину рада приликом организовања посета

Инструкција о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих, приликом организовања посета корисницима на смештају. Инструкција о начину рада приликом организовања посета