Инструкција за привредне субјекте која се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа

Почетак » Инструкција за привредне субјекте која се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа » Актуелно » Инструкција за привредне субјекте која се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа

Поштовани,

 У циљу ефикасне примене Обавезне инструкције о примени Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају, у наставку вам достављамо појашњење процедуре са делом који се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа.

  1. С обзиром да привредни субјекти преко Министарства привреде (и excel обрасца са личним подацима) пријављују МУП-у своје запослене који имају радну обавезу за време полицијског часа, неопходно је да привредни субјекти првенствено ову дозволу прибаве.
  2. По добијњу дозволе МУП-а, привредни субјект се обраћа Градској управи града Ваљева (у даљем тексту: Градска управа) са исказаном и образложеном  потребом за превоз својих запослених, у циљу добијања дозволе. Своје захтеве привредни субјекти могу послати на мејл адресу [email protected]
  3. Градска управа се обраћа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) за захтевом за добијање претходне сагласности (из Обавезне инструкције).
    У оквиру овог захтева, Градска управа обавештава МГСИ да ће се превоз одвијати (у потпуности или делимично) у време полицијског часа и да запослени привредног субјекта имају дозволу МУП за кретање у време полицијског часа.
    Ова, претходна сагласност МГСИ се може издати уз  услов  да привредни субјект који ће вршити превоз путника добије дозволу за возача од МУП-а за кретање у време полицијског часа и обавесте их о одобреној рути превоза и терминима.
  4. Превозник се преко Министарства привреде обраћа МУП и ако добију дозволу за кретање у време полицијског часа, може да организује превоз.

На овај начин и запослени и возач имају дозволу МУП за кретање у време полицијског часа, а сама линија превоза запослених има дозволу Градске управе, уз претходну сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.