Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта

Почетак » Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта » Актуелно » Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта

 

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, je 24. априла 2020. године донео следеће инструкције:

 

 1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,

 

 1. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,

 

 1. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и на крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизите за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,

 

 1. Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола,

 

 1. Сви запослени морају носити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена,

 

 1. Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене,

 

7.Корисници услуга морају унапред заказтати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,

 

 1. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,

 

 1. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу,

 

 1. Опрема, справе и реквизити за вежбање сењ морају дезинфиковати након сваке употребе,

 

 1. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,

 

 1. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,