ИСТРАЖИВАЊЕ ВИШЕСТРУКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И ДЕЦЕ У СРБИЈИ ‒ MICS

Почетак » ИСТРАЖИВАЊЕ ВИШЕСТРУКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И ДЕЦЕ У СРБИЈИ ‒ MICS » Вести » ИСТРАЖИВАЊЕ ВИШЕСТРУКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И ДЕЦЕ У СРБИЈИ ‒ MICS
Републички завод за статистику и УНИЦЕФ 01. фебруара 2014. године су почели пето национално Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији ‒ MICS, које ће трајати до 30. априла.
 
Истраживање ће обезбедити највећи појединачни извор података који се не прикупљају редовним статистичким истраживањима из области образовања, услова живота, социјалне заштите, здравственог стања и заштите жена и деце. Истраживањем ће бити обухваћене и посебно угрожене и маргинализоване групе, попут Рома.
 
Добијени показатељи послужиће за формулисање политика, стратегија и мера за унапређење квалитета услуга и побољшање услова живота жена и деце, као и за праћење напретка у спровођењу националних и међународних циљева и преузетих обавеза. Подаци прикупљени током петог циклуса MICS-а биће објављени у посебном извештају и доступни на Интернету.
 
Истраживање ће бити спроведено на репрезентативном узорку од 9100 домаћинстава на територији Републике Србије. У раду на терену учествује 88 искусних анкетара Републичког завода за статистику.
 
Истраживање у општинама Ваљево, Лајковац, Мионица и Уб ће се спровести на узорку од 162 домаћинстава. Поред територије Колубарског округа тим из Ваљева који је састављен од осам чланова биће задужен за прикупљање података на територији Браничевског, Подунавског и Мачванског округа.
 
Успех овог значајног и комплексног истраживања зависи од одзива домаћинстава и њихове спремности да отворе врата анкетарима који ће на себи имати видна обележја УНИЦЕФ-а и Републичког завода за статистику.
 
О MICS истраживању
 
Истраживање вишеструких показатеља (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) је међународни истраживачки програм развијен од стране УНИЦЕФ-а у сарадњи са другим агенцијама УН који се спроводи сваких пет година (са тенденцијом преласка на трогодишњу периодику) у више од 100 земаља света да би се обезбедила међународна упоредивост, континуитет истраживања и временска серија података. Истраживање је усмерено на најосетљивији део популације: жене, децу до пет година, угрожене и маргинализоване групе становништва. Неки од најважнијих индикатора који се израчунавају из података прикупљених овим истраживањем су индикатори о условима у којима деца расту и развијају се, индикатори о вакцинацији (имунизацији) најмлађе деце, потхрањености и гојазности децеи сл.
 
За додатне информације о Истраживању и анкетирању, молимо да се обратите:
Републички завод за статистику Србије:
 
Драгана Ђоковић-Папић; шеф Одсека за социјалне индикаторе, правосудну и родну статистику,
 тел: 011 /2410-947, e-mail:[email protected]
Јованка Стојановић,руководилац Групе за социјалне индикаторе,тел: 011/2412-289,
 
УНИЦЕФ
Јадранка Милановић, представница закомуникације, тел. 063 336 283, e-mail: jmilanovic@unicef.org
АлександраЈовић, специјалиста за задужена за мониторинг дечијих права,тел: (011) 3602-100;

Leave a Comment