Изабрани програми из области спорта

Почетак » Изабрани програми из области спорта » Вести » Изабрани програми из области спорта
Комисија за избор програма у области спорта образована решењем Градоначелника у складу са одредбама  Правилника о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта, из буџета града Ваљева извршила је преглед  приспелих програма на основу Конкурса за финансирање Посебних програма у области спорта на територији града Ваљева.
 
При избору Посебних програма за које је предложено финансирање из средстава буџета, примењени су критеријуми за оцену предлога посебних програма,  прописаних наведеним Правилником.
На основу чл.20. Правилника о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета града Ваљева, Комисија за избор програма у области спорта је предложила, а градоначелник донео решење да ће се финансирати, односно суфинансирати следећи посебни програми у области спорта са следећим износима:
 
 
 
Подносилац програма коме средства нису додељена може на решење градоначелника поднети приговор Градском већу од дана обавештења (28.04.2014.) у року од 8 дана.
 
 
 

Leave a Comment